nieuws

1250 nieuwe koopwoningen in bijlmer

regios

Tussen nu en 2013 zullen in de D- en K-buurt van de Amsterdamse Bijlmer 1.

50 nieuwe koopwoningen worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is de invulling voor de marktwoningen uit de Samenwerkingsovereenkomst Vernieuwing Bijlmermeer tussen het Stadsdeel en Woningstichting Rochdale. Voor de invulling van de koopwoningen heeft Rochdale op dinsdag 23 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend met Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Rabo Vastgoed. Rabo Vastgoed en Bouwfonds MAB Ontwikkeling zullen zich, samen met Rochdale, richten op de genoemde D- en K-buurten, die straks een gevarieerd woonmilieu met veel water en groen zullen kennen. In de Bijlmer zijn de vernieuwingen in volle gang. Op veel plekken hebben de kenmerkende honingraatflats plaats gemaakt voor eengezinswoningen en kleinschalige appartementengebouwen. Ook is het hele winkelcentrum Ganzenhoef vernieuwd. De nieuwbouw, het openbaar gebied en de te handhaven en te renoveren flats kenmerken zich door een hoogwaardige kwaliteit. Rochdale is een van de belangrijkste partijen betrokken bij de vernieuwing van de Bijlmer. De kracht en deskundigheid van Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Rabo Vastgoed sluiten hierbij goed aan. Beide ontwikkelaars willen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en diversiteit van woonmilieus in dit gedeelte van Amsterdam Zuidoost. De partijen zijn verenigd in de vennootschap BoRa. BoRa zal voor een gedeelte van het projectmanagement gebruikmaken van de expertise van Delta Forte, een dochteronderneming van Rochdale.

Reageer op dit artikel