nieuws

Rabo: krimp bouw in 2020 door stikstof en PFAS

Projectontwikkeling

De maatregelen omtrent stikstof en PFAS die het kabinet heeft afgekondigd trekken de bouw nog niet vlot, zo stelt Rabobank in haar bouwupdate voor december. 

Rabo: krimp bouw in 2020 door stikstof en PFAS

De Rabobank staat kritisch tegenover de door de politiek op 13 november geschetste oplossingsrichting voor de stikstof- en PFAS-problematiek. ‘Dit zijn pas de eerste voorstellen van een breder pakket maatregelen, maar ze bieden nog onvoldoende handvatten om de vergunningafgifte en bouwproductie weer snel op het gewenste niveau te brengen. De bouwsector had al last van verschillende uitdagingen, zoals tekorten aan beschikbare bouwgrond en onvoldoende geschikt personeel. De uitdagingen van stikstof (de uitstoot van stikstofoxiden bij bouwactiviteiten) en PFAS (vervuilde grond) komen hier nu bovenop.’

Verhoging PFAS-norm

Inmiddels heeft minister van Veldhoven op 29 november de norm voor PFAS per direct verhoogd naar 0,8 microgram per kilo, waardoor vermoedelijk een groot deel van de projecten weer doorgang kan vinden. ‘Er zijn echter nog veel onduidelijkheden, want gemeentes hebben nog steeds de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de landelijke norm’, aldus Rabobank. ‘We verwachten dat het bouwjaar 2020 niet sterk van start zal gaan. Dalende omzetten, ontslag van personeel en een stijging van faillissementen zullen zichtbaar worden. Vooral bedrijven die actief zijn in het grondverzet hebben al veel omzet misgelopen.’

Eerste stikstofmaatregelen

De bouw is volgens Rabobank slechts marginaal geholpen met de aangekondigde snelheidsreductie op snelwegen, de voermaatregelen en de saneringsregeling voor de varkenshouderij in de strijd tegen de stikstofuitstoot. ‘De stikstofdepositieruimte die hierdoor beschikbaar komt, is in theorie voldoende om de woningbouw vlot te trekken. In de praktijk hangt echter veel af van de snelle invoering van een nieuw en eenduidig stikstofregistratiesysteem, waardoor per gebied kan worden bepaald welke (bouw)projecten mogen starten. Daarnaast is de beschikbare depositieruimte snel verdwenen als deze wordt toegekend aan grote projecten dicht bij Natura 2000-gebieden. Dat is onder andere een uitdaging in de Zuid-Hollandse Randstad waar de woningvraag groot is, maar ook diverse natuurgebieden liggen.’

Specifieke infraprojecten

De bank wijst erop dat de  ruimte die vrijkomt eerst wordt ingezet voor de woningbouw en enkele specifieke infraprojecten uit het MIRT, daarna voor utiliteitsbouw en overige infraprojecten. ‘Het is de vraag wat er werkelijk overblijft na alle rekensommen. Bovendien zijn er ook nog steeds PFAS-beperkingen bij het verplaatsen van grond. (…)De bouwproductie zal in 2020 met enkele procenten krimpen als gevolg van de geschetste ontwikkelingen. Bij onvoldoende voortgang in maatregelen en het uitblijven van eenduidige nieuwe wetgeving zal in 2021 de krimp sterker zijn.’

Bouw vlot trekken

Rabobank is niet de eerste partij die kanttekeningen plaatst bij de door het Kabinet voorgestelde maatregelen. Ook NVB Bouw en de Raad van State gaven al eerder aan dat deze onvoldoende zijn om de bouw vlot te trekken.

Reageer op dit artikel