nieuws

‘Tweede Kamer wil maatregelen tegen verdozing’

Projectontwikkeling

‘Tweede Kamer wil maatregelen tegen verdozing’

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de toename van het aantal XXL-distributiecentra in Nederland aan banden te leggen.

Dat meldt Logistiek.nl, een zusterblad van Vastgoedmarkt. Alleen de PVV stemde tegen de motie van de Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie).

Beide Kamerleden willen dat het ministerie van Economische Zaken de in hun ogen ongewenste verdozing van het Nederlandse landschap afremt. Hierbij moet het ministerie niet in haar eentje optreden, maar in samenspraak met provincies en gemeenten. De motie werd 20 november ingediend.

De motie volgde kort nadat het College van Rijksadviseurs eind oktober in een advies het Rijk en regio opriep veel strengere eisen te stellen aan de bouw van XXL-distributiecentra. Dit om wildgroei te voorkomen.  Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Ruimte en Wonen van Noord-Brabant, trok tijdens het symposium in Rotterdam waar het advies werd gelanceerd, het belang van de vele Europese dc’s in zijn provincie in twijfel. Het toonaangevende adviesbureau Buck Consultants International noemde het advies van de Rijksadviseurs mager en onevenwichtig.

Op de rem

Vooruitlopende op de motie van Amhaouch en Bruins kondigde de provincie Gelderland half november aan dat de bouw van XXL-distributiecentra wordt toegestaan in slechts drie logistieke hotspots in de provincie te weten; Tiel, Nijmegen en tussen Zevenaar en vlak over de grens in het Duitse Emmerich. Eerder kwam BrabantAdvies al met de dringende oproep dat gemeenten in de provincie Noord-Brabant moeten voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan XXL-distributiecentra. ‘Er moeten meer eisen worden gesteld aan de vestiging van deze ‘dozen’ want anders dreigt onze provincie de rafelrand van de Randstad te worden’, aldus het adviesorgaan dat regionale en lokale beleidsmakers dan ook oproept op om meer te kijken naar economische toegevoegde waarde, omgevingskwaliteit van het logistiek vastgoed, het clusteren van de verschillende distributiecentra en om soms ook ‘nee’ te zeggen.

Communicatie kan beter

Ook Mark Verheijen, voorzitter van logistieke belangenvereniging ELC Limburg, deed volgens Logistiek.nl vorige week tijdens de Logistieke Dag van Limburg Brightlands Smart Services Campus in Heerlen een duit in het zakje door te stellen dat de verdozing discussie niet ten onrechte wordt gevoerd. ‘De kritiek komt vaak voort uit onbegrip omdat mensen vaak niet weten wat er in die distributiecentra in onze provinie allemaal. Het aantal logistieke centra in Limburg verminderen, is in mijn ogen niet de oplossing. We moeten wel kijken hoe we ze beter kunnen inpassen in het landschap. Maar ook de communicatie kan beter’, aldus het voormalig VVD-kamerlid en oud-wethouder Economische Zaken van logistieke hotspot Venlo. ‘Dichte dozen, daar houden mensen niet van. We moeten laten zien wat we doen. Dat is belangrijk om draagvlak te houden als sector.’

Reageer op dit artikel