nieuws

Stikstof deert bouw woningen in Rotterdam nauwelijks

Projectontwikkeling

Het overgrote deel van de aangevraagde bouwvergunningen in Rotterdam kan verleend worden als het gaat om stikstofuitstoot.

Stikstof deert bouw woningen in Rotterdam nauwelijks
Binnenstedelijk bedrijventerrein Zomerhofkwartier in Rotterdam wordt ook herontwikkeld. Er moeten ook woningen komen.

De uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof eerder dit jaar lijkt weinig gevolgen te hebben voor de woningbouwopgave voor de korte en middellange termijn. Dit staat in een collegebrief aan de gemeenteraad.

Raad van State

De hoogste bestuursrechter van Nederland zette eind mei een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van de zogeheten Natura 2000 gebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is in strijd met Europese regels.

Natura 2000-gebieden

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden. In de omgeving van de gemeente Rotterdam liggen drie Natura 2000-gebieden waar sprake is van stikstofgevoeligheid. Dit zijn Solleveld & Kapittelduinen (bij Hoek van Holland), Voornes Duin (bij de Maasvlakte) en de Biesbosch.

18.000 woningen

Gedurende de huidige collegeperiode wil de gemeente Rotterdam 18.000 woningen bijbouwen. Per bouwproject bekijkt de gemeente wat er gedaan kan worden om de hoeveelheid stikstof die er vrijkomt te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuw bouwmaterieel. Dit zorgt namelijk al direct voor verbeteringen. De gemeente geeft aan de ontwikkelingen nauw te blijven volgen en is in contact met de betrokken ministeries.

Reageer op dit artikel