nieuws

Senioren verruilen Randstad voor Overijssel

Projectontwikkeling

Landelijke regio’s als landelijk Twente,  de Achterhoek en  Noord Veluwe  trekken  steeds meer senioren uit de Randstad, die zich in relatief grote en duurdere koopwoningen vestigen. Blijkt uit onderzoek van RIGO in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland. 

Senioren verruilen Randstad voor Overijssel
Het Almelo-Nordhorn kanaal

In opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel onderzocht RIGO de omvang en aard van de verhuisstromen tussen (delen) van de Randstad en (delen van) beide oostelijke provincies. Uit het onderzoek komt naar voren dat het weliswaar nog niet zo’n grote stroom is maar dat deze wel gestaag toeneemt.  Kwantitatief gaat het (nog) niet om zo’n grote stroom, maar die neemt wel gestaag toe. In 2018 ging het om ruim tienduizend verhuisde huishoudens tussen de Randstad en ‘het Oosten’. Overall bestond 8,6 procent van de verhuisbewegingen in 2018 -een kleine 30.000 huishoudens-  uit bewoners die de Randstad verruilden voor  “de provincie”. Vijf jaar geleden bedroeg dit percentage nog 7,0 procent.

Toegenomen urbanisatie

Vooral de aan de Randstad grenzende regio’s Rivierenland en Food Valley (Gelderse Vallei) hebben de instroom uit de Randstad de laatste jaren zien toenemen. Deze ontwikkeling ligt in het verlengde van een toegenomen suburbanisatie binnen de Randstad zelf.

Landelijke regio’s

In de dichtbij gelegen regio’s bestaat de instroom vooral uit huishoudens in de leeftijd tussen de dertig en de vijfenveertig. Zij betrekken veelal een eengezinswoning. In de stroom naar Nijmegen en Enschede domineren de jongeren in studentenleeftijd. Zwolle en Arnhem trekken vooral twintigers en dertigers. Landelijke regio’s als de Achterhoek, Noord Veluwe en landelijk Twente trekken daarnaast steeds meer senioren uit de Randstad, die zich in relatief grote en duurdere koopwoningen vestigen.

Reageer op dit artikel