nieuws

Rotterdam: duurdere woningen in zwakkere wijken

Projectontwikkeling

Rotterdam: duurdere woningen in zwakkere wijken
De Mathenesserweg in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Foto: Google Maps

Rotterdam wil meer woningen voor midden en hogere inkomens bouwen in van oudsher sociaal-economisch zwakkere wijken als Bospolder-Tussendijken en Feijenoord. 

De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam hebben gisteren de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Wijken in balans 2019-2030 getekend. Deze heeft als doel het woningaanbod te verbeteren, waarbij op wijkniveau en in gebiedsontwikkelingen wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling gestreefd tussen het aantal woningen in de sociale sector, het midden en het hogere segment.

Eigen wijk

Op basis van de gemaakte afspraken komen er in wijken als Bospolder-Tussendijken, Oud-Crooswijk, Bloemhof, Feijenoord en Groot-IJsselmonde, waar het aanbod aan sociale woningen erg groot is,  meer woningen voor mensen met een midden- en een hoger inkomen. Zo kunnen Rotterdammers wooncarrière maken in hun eigen wijk. Het gaat om de jonge starter die het ouderlijk huis verlaat, het gezin dat wil doorstromen naar een eengezinswoning en de oudere die de eengezinswoning wil inruilen voor een gelijkvloers appartement.

In wijken als Nesselande, Park16Hoven en Kralingen-West gaan de gemeente en corporaties er juist voor zorgen dat het aantal sociale huurwoningen constant blijft of toeneemt.

Gebiedsontwikkelingen

In nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Nieuw Pompenburg, Parkhaven, Merwe-Vierhavens en Stadionpark gaan de corporaties en gemeente zorgen voor gemiddeld 20 procent sociale huurwoningen in het nieuwbouwaanbod. Eerder sprak Rob de Jong, bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas nog de verwachting uit dat in het hele projectgebied Feyenoord-City, waar Stadionpark deel van uitmaakt, zo’n 12 procent sociale huur zal worden gerealiseerd. De vier corporaties krijgen een grondreservering of voorkeurspositie voor sociale nieuwbouw op afgesproken locaties in Rotterdam.

2o procent nieuwbouwdoel

Een deel van de nieuwbouwprojecten uit de overeenkomst start nog deze collegeperiode en stelt de ambitie van dit college zeker om deze collegeperiode 3.600 woningen in het sociale segment te bouwen (dat is 20 procent van het collegetarget 18.000 nieuwbouwwoningen). De rest van de projecten start in de periode 2022 tot 2030 en draagt zo bij aan de zekerstelling van de nieuwbouwambities sociale huurwoningen voor de langere termijn uit Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030.

310.300 woningen

Rotterdam heeft in totaal 310.300 woningen (peiljaar 2017). Bijna 39 procent van deze woningen (ca. 121.000) is in het bezit van de vier grote corporaties. Zij zijn daarmee in Rotterdam onmisbare partners om de balans in wijken op lange termijn te verbeteren.
De afspraken zijn een uitwerking van Thuis in Rotterdam, het addendum op de Woonvisie 2030 van het huidige college dat is aangenomen door de gemeenteraad.

Maatwerkbezit Vestia

Naast de Woonvisie hebben de regiogemeenten met elkaar afgesproken dat ook de buurgemeenten van Rotterdam hun wijken meer in balans gaan brengen door hun aanbod sociale woningen te vergroten. Daarbij ligt nog wel een aardige uitdaging op de loer voor enkele van die randgemeenten omdat de Rotterdamse woningcorporatie Vestia van haar maatwerkbezit af wil. In de regio heeft Vestia maatwerkbezit in Barendrecht, Brielle en Zuidplas.

Reageer op dit artikel