nieuws

Raad van State: Sluisbuurt mag er komen

Projectontwikkeling

Raad van State: Sluisbuurt mag er komen
Sluisbuurt, still uit het Stedenbouwkundig ontwerp

De nieuwe woonwijk Sluisbuurt, onderdeel van het Zeeburgereiland van Amsterdam, kan er komen, de Raad van State deed hier uitspraak over.

Amsterdam mag op het Zeeburgereiland hoogbouw neerzetten. Dat zegt de Raad van State vandaag in een uitspraak over het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt. Bewoners- en monumentenorganisaties hadden daartegen bezwaar gemaakt. De hoofdstad wil op het braakliggende terrein een nieuwe woonwijk bouwen met 5500 woningen. Het gaat vooral om appartementen in hoge woontorens. Tegen het bestemmingsplan kwamen de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, stichting Monumenten Amsterdam Noord en omwonenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep. De torens tasten volgens hen het uitzicht- en aanzicht vanuit de Amsterdamse binnenstad aan, en zullen storend aanwezig zijn voor de bewoners van de noordoevers van het IJ.

Bezwaarmakers kregen geen gelijk

De bezwaarmakers hebben veel verschillende argumenten aangevoerd tegen het bestemmingsplan. Zij vinden onder meer dat de geplande hoogbouw in het gebied in strijd is met het gemeentelijk hoogbouwbeleid. Die hoogbouw tast het uitzicht vanuit de binnenstad van Amsterdam aan, net als de door Unesco als werelderfgoed aangewezen zeventiende-eeuwse grachtengordel en het uitzicht vanuit Amsterdam-Noord, de noordoever van het IJ, Schellingwoude en Waterland. Verder voeren zij onder andere aan dat de ontsluiting van het gebied niet goed is geregeld, waardoor verkeersoverlast zal ontstaan, onder meer voor het fietsverkeer.

De uitspraak

In de uitspraak van vandaag oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat deze en de andere opgeworpen bezwaren er niet toe leiden dat het bestemmingsplan moet worden vernietigd. Het bestemmingsplan wijkt gedeeltelijk af van het gemeentelijk hoogbouwbeleid, maar de gemeenteraad heeft deze afwijking in dit specifieke geval voldoende daadkrachtig gemotiveerd. Daarbij heeft de gemeenteraad ook voldoende aandacht geschonken aan de invloed van de hoogbouw op de door de Unesco toegekende beschermde status van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse grachtengordel, de Unesco-bufferzone rond die grachtengordel, op de beschermde dorpsgezichten van Amsterdam Noord en het uitzicht vanuit Waterland. Uit de verkeersonderzoeken heeft de gemeente de conclusie kunnen trekken dat de verkeerssituatie na aanpassing op onderdelen van de lokale infrastructuur aanvaardbaar zal blijven. Het ontwerp van  Iris van der Helm en stedenbouwkundige Mirjana Milanovic ( en acht architecten) mag er komen.

Reageer op dit artikel