nieuws

Geen 75.000 maar 47.000 nieuwe woningen

Projectontwikkeling

Geen 75.000 maar 47.000 nieuwe woningen

De komende jaren zullen er door de stikstofcrisis niet de beoogde 75.000 maar wellicht slechts 47.000 woningen bijkomen.

Dat blijkt uit een Kamerbrief van milieuminister Van Veldhoven. De beoogde woningbouwproductie van 75 duizend woningen per jaar bleek in 2018 ruim gehaald, met een productie van bijna 80 duizend nieuwe woningen, inclusief transformaties. Ook voor 2019 wordt verwacht dat het doel van 75 duizend toevoegingen, inclusief transformaties, gehaald gaat worden. Toch bedraagt het woningtekort in 2019 volgens de minister 294 duizend woningen (3,8 procent van de woningvoorraad).

Miljoenennota

Het kabinet heeft in de Miljoenennota een woningbouwimpuls gepresenteerd waaronder 1 miljard voor woningbouw en 1 miljard korting op de verhuurderheffing, waarmee de woningbouw wordt gestimuleerd, om hiermee de doelstelling van 75 duizend extra woningen per jaar te kunnen realiseren.

Vertraging tot 2024

De stikstofproblematiek dreigt echter roet in het eten te gooien. Op basis van onderzoek is de prognose dat in 2019 en 2020 de vergunningverlening terugvalt tot 47 duizend woningen. Hiermee treedt een vertraging op in de nieuwbouwproductie en zal het woningtekort oplopen. In deze prognose zou de vergunningverlening en de woningbouwproductie pas in 2024 weer op 75 duizend woningen uitkomen (inclusief transformaties).

‘Alles op alles’

‘Het kabinet werkt daarom aan een pakket maatregelen waarmee de vergunningverlening snel vlot wordt getrokken’, aldus Van Veldhoven in haar Kamerbrief. ‘We zetten alles op alles om de geschetste effecten geen werkelijkheid te laten worden. De plancapaciteit is volgens de laatste inventarisatie toegenomen met 40 duizend woningen ten opzichte van de inventarisatie in het voorjaar van 2019. Hiermee is er voldoende plancapaciteit om de doelstelling van 75 duizend toevoegingen aan de woningvoorraad uit de Nationale Woonagenda te halen. Een deel van deze plancapaciteit moet echter nog hard worden gemaakt.’

Reageer op dit artikel