nieuws

FTM: Rel rond antikraak op Coolsingel 75

Projectontwikkeling

FTM: Rel rond antikraak op Coolsingel 75
Coolsingel 75, beeld Google Streetview

Meer dan 50.000 mensen wonen inmiddels antikraak. Maar deze mensen zijn nagenoeg rechteloos, stelt Follow The Money.

Antikraakbureaus bewaken leegstaande panden door er mensen goedkoop te laten wonen.Vaak een zege voor de ontwikkelaars en de gemeente, maar nu is er gedoe rondom Coolsingel 75. Een klein brandje had tot gevolg dat de antikraakbewoners er door de brandweer zijn uitgezet. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor de ongeveer vijftig mensen die in het pand recht tegenover het Rotterdamse stadhuis woonden? Follow The Money wijdt er een speurtocht aan.

De gemeente vindt dat de eerste verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het pand ligt. Dat is vastgoedontwikkelaar Novaform. Die gaat op de locatie 113 appartementen en enkele penthouses ontwikkelen. In een gemeentelijk bericht aan Novaform naar aanleiding van de brand valt te lezen: ‘Vanuit de kadastrale gegevens van het pand bent u de eigenaar en vanuit uw hoedanigheid als eigenaar bent u als overtreder aan te merken.’ Desondanks twijfelt Mark Verberk, projectontwikkelaar bij Novaform, geen moment over de verantwoordelijkheid. ‘Wij staan er buiten, het ligt bij Camelot.’ Novaform werkt overigens vaak samen met Camelot, ook voor de ontwikkeling van studentenwoningen.

NEN 8025 en Camelot

Het brandje was ontstaan doordat een zwerver die het pand binnengedrongen was rookte op zijn matras. De rookmelders in het pand gingen niet eens af,  volgens de bewoners kwam dat doordat een werknemer van Camelot de lege batterijen eruit had gehaald. Dit staat in schril contrast tot het pleiten van Camelot voor de NEN 8025 voor alle leegstandsbeheerders. Ook zegt Camelot zich  altijd aan de NEN-norm te houden en alle installaties te controleren bij leegstandsbeheer.

Camelot geeft aan de afhandeling van de schade die de tijdelijke bewoners van Coolsingel 75 leden door het brandje als een privékwestie te beschouwen. Maar de bewoners zijn er kennelijk niet tevreden mee, ze hebben een comité gesticht dat namens de vijftig bewoners probeert de zaak met het antikraakbureau af te handelen. ‘Na het weekend van 5 en 6 oktober kregen we te horen dat onze contracten per direct werden ontbonden en dat het pand leeg moest. Iedere verdieping, dat zijn er drie, kreeg een dag toegewezen waarop de bewoners tussen 1 uur ‘s middags en 8 uur ’s avonds hun kamer moesten ontruimen. Tentamens of werkverplichtingen waren geen excuus. Iedereen kreeg één kans. Woensdagavond werd het pand definitief verzegeld.’ Ze stonden dus onmiddellijk op straat.

Minstens 50.00 antikraak-woners

Tijdelijke bewoning door antikraak wordt steeds groter – onderzoeksbureau BRO berekende in 2017 het landelijke aantal op circa 50.000 – valt niet onder het huurrecht. Ze hebben ook geen huurcontract, maar een bruikleencontract. In feite zijn tijdelijke huurders overgeleverd aan de willekeur en de grillen van het antikraakbureau. Zeker in de huidige, extreem krappe woningmarkt is de machtsverhouding tussen de bureaus en de bewoners ernstig in het nadeel van die laatste groep. Er  tegenwoordig zo’n dertig antikraakbureaus actief in Nederland. De grote spelers zijn Camelot, VPS, Ad Hoc, HOD en Gapph. Sinds februari 2018 bestaat de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland, dit op aandrang  van de Rijksoverheid, die een volwaardige branchevereniging voor alle professionele leegstandbeheerders wilde. Volgens FTM genereert de sector ongeveer 150 miljoen euro per jaar. Dat is gebaseerd op het bedrag van 254 euro per maand dat maximaal voor antikraak mag worden gevraagd.

Camelot en Rotterdam

Camelot won de aanbesteding in Rotterdam  omdat het bureau meer dan 25 jaar ervaring heeft en als eerste NEN 8025 gecertificeerd was, zegt de gemeente. De leegstandbeheerders waarmee de gemeente zaken doet, staan ‘een geringe maandelijkse vergoeding’ af per antikraakbewoner, zegt de gemeente Rotterdam desgevraagd. Dit beschouwt de gemeente als bijdrage aan de exploitatiekosten. Hoe groot dat bedrag per bewoner is, wil de gemeente niet kwijt, wel ‘dat het bedrag verschilt per leegstandsbeheerder.’ Volgens Roubos is het de ervaring van het Keurmerk dat de eigenaar meestal een bedrag van 50 euro per bewoner per maand krijgt. In totaal beheert Camelot op dit moment 55 gemeentelijke panden in Rotterdam, waarin in totaal om en nabij 230 gebruikers zijn geplaatst. Dat betekent dat er bij een maandbedrag per huurder van 330 euro, er bij Camelot tot wel 911.000 euro binnen kan komen vanuit het contract met de gemeente Rotterdam.

Dit alles aldus Follow The Money.

Reageer op dit artikel