nieuws

Extra budget NHG-hypotheek jaagt verduurzaming aan

Projectontwikkeling

Steeds meer consumenten met een zogeheten NHG-hypotheek gebruiken de daarvoor toegestane extra financiële ruimte voor het verduurzamen van hun woning,  zo blijkt uit gegevens van het Waarborgfonds Eigen Wonigen (WEW). 

Extra budget NHG-hypotheek jaagt verduurzaming aan

Het waarborgfonds, verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), introduceerde in 2018 het Energiebespaarbudget, een bouwdepot van maximaal 106 procent van de woningwaarde.  Huizenkopers mogen deze extra leensom gebruiken voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Verviervoudiging

Tot nu toe maakten in 2019 meer dan 9.600 mensen gebruik van deze mogelijkheid,  11 procent van alle consumenten die een hypotheek met NHG afsloten. In 2017, voor de introductie van het budget, werden energiebesparende maatregelen aantoonbaar meegefinancierd bij ongeveer 2,5 procent van de nieuwe NHG-hypotheekverstrekkingen. In 2018 liep dat op tot 6,2 procent.

1,4 miljoen NHG-woningen

De ambities van NHG reiken echter verder. Daarom start de organisatie vanaf 4 november de campagne ‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’.  NHG-bestuurder Carla Muters: ‘Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten in de komende jaren heel veel energiebesparende maatregelen getroffen en gefinancierd worden en ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. Er zijn 1,4 miljoen woningen met NHG. We zouden dus een mooie rol kunnen spelen met betrekking tot het verduurzamen van woningen.’

Koudwatervrees verduurzaming

Recent bleek uit onderzoek van ABN Amro dat huizenbezitters grosso modo nog veel koudwatervrees hebben bij het investeren in de verduurzaming van hun woningen. Ze ervaren daarbij volgens de bank vooral financiële belemmeringen.

Reageer op dit artikel