nieuws

BPD: 1.000 nieuwe circulaire woningen in 2020

Projectontwikkeling

Op Het Vastgoed Event Zwolle ‘Circulaire aanpak in de vastgoedketen: hoe krijg je het rond?’ hebben BPD (Bouwfonds Property Development) en Madaster een partnership getekend voor 1.000 nieuwbouwwoningen voorzien van een materialenpaspoort in 2020.

BPD: 1.000 nieuwe circulaire woningen in 2020
Onder het toeziend oog van programmamaker en duurzaamheidsvoorvechter Harm Edens ondertekenen Frans Holleman (BPD) en Martijn Oostenrijk (Madaster) het partnership om 1.000 te ontwikkelen nieuwbouwwoningen op te nemen in het kadaster voor materialen .

In nauwe samenwerking met aannemers en materialen- en dienstenleveranciers worden alle materialen van deze te ontwikkelen woningen opgenomen in het kadaster voor materialen. Daarin staat precies uit hoeveel staal, glas, baksteen, beton en andere materialen een woning bestaat, en het geeft de circulaire waarde aan.

Beperken afvalstromen

BPD speelt als gebiedsontwikkelaar een belangrijke rol in het creëren van duurzame, nieuwe woongebieden. Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden van BPD: ‘Het (her)gebruiken van grondstoffen en het beperken van afvalstromen bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden maakt integraal deel uit van de duurzaamheidsambities van BPD. Een belangrijke stap om grip te krijgen op de circulaire waarde van nieuwbouwwoningen, is een materialenpaspoort. Daarom starten we met 1.000 te ontwikkelen woningen in Noord-Oost & Midden Nederland die opgenomen worden in Madaster, het kadaster voor materialen.’

Reageer op dit artikel