nieuws

13 miljard nodig voor ‘grijsklaar’ maken woningvoorraad

Projectontwikkeling

13 miljard nodig voor ‘grijsklaar’ maken woningvoorraad

Het gaat ongeveer 13 miljard euro kosten om de bestaande woningvoorraad klaar te maken voor de forse groei van het aantal senioren, zo schatten branchevereniging van zorgorganisaties Actiz en ouderbond Anbo in. 

Er is in Nederland nu al een tekort van tientallen duizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken. Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten volgens Actiz en Anbo niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren. Beide organisaties pleiten er daarom voor om met spoed nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te ontwikkelen.

Geschikte woningen

Veel gemeenten hebben volgens beide organisaties  op dit moment beperkt zicht op de demografische ontwikkelingen van hun inwoners, hoeveel geschikte woningen er nu zijn wat de basisvoorzieningen in de nabijheid zijn.   Er ligt nu een beeld van de woonopgave voor 20140 voor heel Nederland en voor drie (voorbeeld)gemeenten: Woerden, Sittard-Geleen en Apeldoorn. Met de verzamelde data is voor iedere gemeente in Nederland nu duidelijk wat de woonopgave voor ouderen is.

Ver van voorzieningen

Enkele kerncijfers uit het onderzoek van Anbo en Actiz:

  • Er zijn nu 920.000 alleenstaande ouderen, in 2040 zijn dat er 1,7 miljoen.
  • 90-95 procent van alle ouderen woont zelfstandig thuis, deels in woningen die niet levensloopbestendig zijn en ver van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig hebben.
  • Het kost landelijk 7,5 miljard euro om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen zodat mensen er goed oud kunnen worden.
  • Het kost 6 miljard euro om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.
Reageer op dit artikel