nieuws

Van Wijnen moet alsnog dokken voor lead

Projectontwikkeling

Projectontwikkelaar Van Wijnen West moet een voormalig commercieel manager alsnog duizenden euro’s leadvergoeding betalen voor het binnenslepen van een woningbouwproject op het voormalige Dirkzwagerterrein in Schiedam.

Van Wijnen moet alsnog dokken voor lead
Het Dirkzwagerterrein in Schiedam

Na een jarenlang dienstverband begint de commercieel manager medio 2016 een eigen bedrijf onder de naam Triton. Vanaf 1 januari 2017 heeft hij een overeenkomst voor een jaar met Van Wijnen West waarbij de partijen overeenkomen dat de man Van Wijnen als geïnteresseerde partij in stelling zal brengen bij potentiële bouw- en ontwikkeltrajecten. De voormalig commercieel manager krijgt hiervoor een vaste onkostenvergoeding van 775 euro per maand.

Warme lead

Daarnaast geldt er een prestatievergoeding. Als er sprake is van een warme lead, het lobbywerk van de man leidt daadwerkelijk tot een ontwikkelopdracht voor Van Wijnen West dan krijgt hij via een staffelconstructie 1 procent over de verkoopwaarde tot 5 miljoen euro en half procent van het surplus tot 10 miljoen, waarbij in het laatste geval maximaal 75.000 euro wordt betaald.

Koude lead

Als er sprake is van een koude lead, Van Wijnen dingt dankzij de inspanningen van de man mee om een project te mogen ontwikkelen, krijgt hij 0,35 procent van de verkoopwaarde. Dit bedrag dient volgens de overeenkomst ook te worden betaald als de ontwikkeling pas aanvangt nadat de overeenkomst met de voormalig commercieel manager is geëindigd.

Failliete jeneverbrander

De man krijgt een conflict met Van Wijnen West als hij aan de slag gaat met het zogeheten Dirkzwagerterrein in Schiedam. Het betreft de gronden van de failliete jeneverbrander Dirkzwager aan de rand van centrum. Het bedrijf viel in 2016 om na grootschalige boekhoudfraude bij winkeldochter Mitra. De voormalig commercieel manager legt een aantal keren contact met de curator en ABN Amro, één van de grootste schuldeisers in faillissement. Zijn inspanningen leiden ertoe dat Van Wijnen en Triton worden geplaatst als geïnteresseerde partijen bij een onderhandse verkoop. In maart 2019 wordt Van Wijnen West voor ruim 5 miljoen euro daadwerkelijk eigenaar van de grond. 

‘Geen concrete opdracht’

Nadat de samenwerkingsovereenkomst eind 2017  is geëindigd ontstaat er echter al onenigheid over de longlist met leads die Triton zou hebben aangeleverd. Volgens Van Wijnen heeft geen van de leads tot een concrete opdracht geleid, wat ook zou gelden voor het Dirkzwagerproject. Als de projectontwikkelaar aangeeft niet te willen betalen voor de Schiedamse lead, stapt de voormalige commercieel manager naar de rechter.

Voortgang besproken

Die geeft de man gelijk. ‘Vast staat dat het project door Triton op de shortlist was opgenomen en dat de voortgang van dit project met regelmaat door Triton met (de directeur projectontwikkeling [naam 3] van) Van Wijnen werd besproken. De (plaatsing van dit project op die) shortlist stond tussen hen niet eerder ter discussie dan medio 2018, na beëindiging van de looptijd van de Adviesovereenkomst.’ De plaatsing op de shortlist op zich is volgens de rechter niet voldoende maar ‘de rechtbank is van oordeel dat uit de in zoverre onbetwist gebleven verslaglegging door Triton van de status van het project per ultimo 2017 kan worden afgeleid dat Triton Van Wijnen daadwerkelijk in stelling heeft gebracht voor dit project.’

Na verkoop

De rechter oordeelt dat Van Wijnen West Triton alsnog moet betalen voor zijn lobbywerk. De projectontwikkelaar moet de man 0,35 procent betalen over de verkoopwaarde van de ‘koude lead’, in twee gelijke delen te voldoen als de woningen zijn verkocht en de bouw is aangevangen. De verkoop staat in de planning voor de eerste helft van 2020, de bouw zou in het tweede halfjaar moeten beginnen.

130 woningen

De leadvergoeding kan behoorlijk in de papieren gaan lopen voor Van Wijnen. De projectontwikkelaar wil maximaal 130 woningen gaan realiseren op het terrein dat 11.869 m2 groot is.

 

 

 

Reageer op dit artikel