nieuws

Latten ziet woningnood snel oplopen

Projectontwikkeling

Jan Latten, emeritus-hoogleraar sociale demografie, stelt op het platform Stadszaken dat het er op korte termijn somber uitziet voor de Nederlandse woningmarkt. 

Latten ziet woningnood snel oplopen
Jat Latten

Latten wijst er in zijn blog op Stadzaken op dat er in de eerste twee kwartalen van dit jaar weliswaar iets meer woningen bij kwamen dan in dezelfde periode vorig jaar maar dat deze opleving waarschijnlijk niet houdbaar is. Als reden noemt hij de vertraging die stikstofproblematiek oplevert, waaraan inmiddels met PFAS een nieuw probleem is toegevoegd.

‘Social Justice Warriors’

‘De tijdgeest zit ook niet mee. Kleine beleggers worden door kabinetsplannen afgeschrikt om komende jaren te investeren in verhuurbare woningen. Social Justice Warriors vinden dat grote beleggers vooral geen huizen mogen bouwen om winst te maken. (…)Daarbovenop zal een dreigende economische tegenwind de woningbouw geen goed doen.’ Dit laat zich nu al zien in het dalende aantal verstrekte nieuwbouwvergunningen. ‘Gezien de gemiddelde doorlooptijd van circa twee jaar vanaf de vergunningverlening tot de oplevering is in 2020 een vermindering van de woningproductie te verwachten’, aldus Latten.

Direct woning nodig

Daartegenover staat een bevolkingsgroei die juist sterk aantrekt. Als de groei in de laatste vier maanden van 2019 gelijk blijft aan die in dezelfde maanden van 2018, komt de totale groei in 2019 uit op circa 118.000 inwoners.  Latten: ‘Daarmee krijgen we dit jaar het inwonertal van een stad als Dordrecht erbij. Geboorten spelen bij de stijgende trend overigens geen rol. Het is vooral de immigratie die de bevolkingsgroei stuwt. En dat betekent: extra volwassenen die vrijwel meteen een woning nodig hebben. Baby’s hebben meestal genoeg aan een wiegje.’

 

Reageer op dit artikel