nieuws

Dura Vermeer gaat Fluor-terrein ontwikkelen

Projectontwikkeling

Dura Vermeer gaat het voormalig Fluor-terrein in Haarlem ontwikkelen.

Dura Vermeer gaat Fluor-terrein ontwikkelen
Hoofdkantoor Dura Vermeer

De gemeente Haarlem heeft akkoord gegeven op het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het voormalig Fluor-terrein. In het plan smelt het landschappelijk ontwerp ‘Tussen de bomen’ samen met het voormalig Fluor-gebouw. Het gebouw symboliseert de gebiedsvisie van de buurt met Fluor als icoon van de gezonde-, vrije en duurzame leefomgeving van de toekomst. Er komt 2000 m2 commerciële ruimte en 298 koop en huurappartementen.

In 2015 is Dura Vermeer eigenaar geworden van het Fluor-terrein, zij kochten het voor  1.725.000, miljoen. Onlangs hebben zij ook het Belcanto-terrein aangekocht, eveneens in Schalkwijk-Midden. Hier wordt invulling gegeven aan een binnenstedelijke ontwikkeling van zevenhonderd woningen, met bijbehorende dienstverlening, horeca en een huiskamer voor de buurt. Met beide locaties voegt Dura Vermeer de komende jaren circa 1.000 woningen toe aan de Haarlemse woningmarkt. Daarbij wordt ingezet op een duurzaam, nieuw stuk stad.

Het college van B&W van Haarlem heeft het stedenbouwkundig plan van Fluor op 16 september jongstleden vastgesteld. De ontwikkellocatie in oostelijk Haarlem is onderdeel van de grotere binnenstedelijke herontwikkeling in Schalkwijk Midden. De komende jaren wordt dit gebied getransformeerd naar een levendig groen woonwerkgebied. De werktitel van de gehele ontwikkellocatie Schalkwoud luidt ‘Stad tussen de bomen’ onder het motto: ‘Geen bomen in stad, maar stedelijkheid in een bomenlandschap‘.

De Smaak van F

Onder de naam de Smaak van F heeft het stedenbouwkundig plan concrete vormen aangenomen. Het plan gaat uit van circa 2.000 m2 commerciële ruimte en er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd; 10 grondgebonden koopwoningen en 298 koop- en huurappartementen. Daarbij ontwikkelt Dura Vermeer de zogenaamde ‘Multiflex‘ – een vernieuwend mobiliteitsconcept. Dit wordt een plek voor de buurt waar mobiliteit en ontmoeten centraal staat. Zo worden er (elektrische) auto’s en fietsen beschikbaar gesteld voor deelgebruik.

In het voortraject is er met consumenten over hun behoeftes gesproken en is er een zogenaamde ‘smaaktest’ uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de begrippen ‘samenkomen’ en duurzaamheid’ door de consument als belangrijk wordt geacht. Deze behoefte is vertaald naar een gezamenlijke riante daktuin op het iconische Fluor-gebouw.

Hoe verder?

De gemeente heeft als doelstelling de komende jaren circa 2750 woningen in de ontwikkelzone Europaweg te realiseren. De ontwikkeling van het voorliggende stedenbouwkundig plan draagt hier aan bij, er worden ruim 300 woningen gerealiseerd. De plannen vergroten het aanbod binnen het krappe middeldure huursegment. Met dit programma wordt de doorstroming bevorderd in een gebied met een relatief eenzijdig woningaanbod.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van de verschillende gebouwen op het Fluorterrein tot een definitief ontwerp. De ontwikkelende bouwer wil dit jaar voor alle deelprojecten een omgevingsvergunning aangevraagd hebben op basis van een uitgebreide Wabo-procedure. Ook wordt er een modelwoning geopend in het voormalige Fluor-gebouw. De ontwikkelaar wil met de modelwoning als ontmoetingsplek in gesprek met potentiële kopers.

 

Reageer op dit artikel