nieuws

70.000 bouwbanen op de tocht door stikstofuitspraak

Projectontwikkeling

Blijvende onduidelijkheid over de voortgang van bouwprojecten door de stikstofuitspraak leidt volgens ABN Amro tot het opdrogen van orderportefeuilles en een verlies van 70.000 banen bij bouwbedrijven. 

70.000 bouwbanen op de tocht door stikstofuitspraak

Naar verwachting komt Rutte vandaag met een eerste reactie op het voorstellen van het adviescollege-Remkes hoe de stikstofproblematiek op te lossen. De vraag is of hij concrete maatregelen aankondigt. Gebrek aan duidelijkheid kan volgens sector-econoom Madeline Buijs van ABN Amro grote gevolgen hebben voor de bouwsector.

Concrete maatregelen

Eerder raamde ABN Amro de schade voor de bouwsector op 14 miljard euro de komende vijf jaar. Schade die vermeden kan worden wanneer er concrete maatregelen worden genomen om de bouw weer op gang te helpen. ‘Voorlopig lijken deze concrete maatregelen nog ver weg’, aldus Buijs. ‘Remkes heeft in zijn advies bij provincies en gemeentes aangedrongen om de vergunningverlening voor bouwprojecten weer op gang te brengen, maar tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat de vergunningverlening moeilijk zal zijn.’

Nauwelijks nieuwe projecten

Deze situatie kan volgens Buijs verstrekkende gevolgen hebben. ‘De omzetschade voor de bouwsector kan zonder concrete oplossingen leiden tot een verlies van 70.000 banen de komende jaren. In totaal waren er in 2018 527.000 banen. Een aanzienlijk deel kan dus worden geraakt door de uitspraak. Doordat de bouwbedrijven minder omzet behalen, zullen zij er uiteindelijk niet aan ontkomen om medewerkers te ontslaan. Het banenverlies zal niet meteen ontstaan. Veel bouwbedrijven hebben op dit moment nog goed gevulde orderportefeuilles, maar nieuwe projecten worden daar nauwelijks aan toegevoegd.’

Openstaande vacatures

Een deel van het banenverlies kan worden gecompenseerd door het niet vervullen van openstaande vacatures. Het personeelstekort in de bouw is momenteel groot. Er stonden in het tweede kwartaal van 2019 18.800 vacatures open. Het intrekken van deze vacatures is een eerste stap.

Flexibele schil

Dit zal volgens Buijs waarschijnlijk niet voldoende zijn. ‘Bouwbedrijven zullen ook in hun personeelsbestand moeten snijden als er geen concrete oplossingen komen. Naar verwachting zullen zij eerst hun flexibele schil verkleinen voordat zij hun vaste medewerkers ontslaan.’ De flexibele schil in de bouw is groot.

Hoge tarieven

Van de 527.000 banen in de bouw die er in 2018 waren, werden er 317.000 uitgevoerd door werknemers en 211.000 door zelfstandigen. Buijs: ‘Deze zelfstandigen hebben de afgelopen jaren hoge tarieven gevraagd als gevolg van de personeelsschaarste, waardoor het voor bouwbedrijven loont om hen niet meer in te huren. Zij zullen daarom als eerste het effect van de stikstof-uitspraak gaan voelen.’

Reageer op dit artikel