nieuws

Woonbond: bouwblokkade door stikstof ‘oliedom’

Projectontwikkeling

In navolging van onder meer NVB Bouw pleit nu ook de woonbond ervoor om woningbouw te vrijwaren van stikstofregulering. 

Woonbond: bouwblokkade door stikstof ‘oliedom’

De stikstofkwestie is een hot items sinds de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is volgens de raad in strijd met Europese regels.

Bouwprojecten op de tocht

Uit een rondgang van het ministerie van Landbouw blijkt dat 18.000 bouwprojecten op de tocht komen te staan. Alleen al in Zuid-Holland, de dichtstbevolkte provincie van het land gaat het om 3.300 projecten. Zelfs de bouw van Feyenoord-City is daarbij een punt van zorg. Wel heeft het kabinet al aangekondigd dat er nieuw stikstof-rekenmodel komt voor kleine projecten.

Uitstoot minimaal

De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten. ‘De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie’, constateert Woonbond-directeur Paulus Jansen. ‘Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten.’

Bijdrage naar rato

De Woonbond vindt wel dat de bouwsector en de woonconsumenten naar rato een bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot. Dat is ook een neveneffect van de verduurzaming van de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Die zorgt naast een daling van de CO2-uitstoot óók voor een daling van met name de stikstofoxiden.

Verhuurderheffing

Jansen: ‘Als het kabinet in het kader van de stikstofuitstoot niet alleen de grote uitstoters maar ook de woningbouw wil laten bijdragen, moet het de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsregeling. De bouw van woningen op slot zetten is niet effectief en zelfs rampzalig voor iedereen die een huis nodig heeft.’

Commissie Remkes

Het kabinet werkt, onder leiding van het Landbouwministerie, aan een langdurige oplossing om het PAS te vervangen. Voormalig minister Johan Remkes leidt een commissie die ook naar oplossingen zoekt. Zijn resultaten worden dit najaar verwacht.

Reageer op dit artikel