nieuws

Weigeraars moeten vertrekken voor betere woningen

Projectontwikkeling

Bewoners van de Tweebosbuurt op Rotterdam-Zuid die hardnekkig weigeren te verhuizen uit hun te slopen woning mogen door woningcorporatie Vestia uit hun huis gezet worden, zo heeft de rechtbank besloten. 

Weigeraars moeten vertrekken voor betere woningen
Rechtbank Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125

Vestia wil op Zuid in de Tweebosbuurt 535 verouderde sociale huurwoningen slopen om er 374 veelal duurdere huurwoningen voor terug te plaatsen. Een klein deel van de huidige bewoners is het daarmee niet eens en weigert te verhuizen. De sociale huurwoningen voldoen volgens hen nog, wat volgens de vertrekweigeraars niet geldt voor het aangeboden alternatief.

Nul op rekest

Dertien bewoners kregen echter nul op rekest van de kantoorrechter in Rotterdam die heeft besloten dat de huurders conform het verzoek van Vestia voor 1 januari 2020 hun woningen moeten hebben verlaten. De rechter vindt dat de sloop en herbouw aansluit op de plannen van de overheid om de sociale en stedenbouwkundige kwaliteit van de buurt in Rotterdam-Zuid te verbeteren.

6200 euro verhuisvergoeding

De herstructurering is niet bedoeld voor eigen financieel gewin van Vestia, stelt de rechter. Bovendien zijn de vervangende woningen passend en is de tegemoetkoming in de verhuiskosten van 6200 euro volgens de rechter niet te laag, zoals sommige eisers aanvoerden.

In beroep

De huurders gaan in beroep tegen de uitspraak. Twee van de dertien zaken zijn aangehouden omdat er nog overleg plaatsheeft. Vestia heeft tegen nog eens 53 huurders in dezelfde buurt procedures aangespannen om ze uit hun huis te krijgen.

Reageer op dit artikel