nieuws

Remkes: dwing bouw tot lagere stikstofuitstoot

Projectontwikkeling

Remkes: dwing bouw tot lagere stikstofuitstoot

Overheden moeten aanbestedingen en vergunningsvoorwaarden aanpassen om stikstofuitstoot in de bouw te verlagen.

Dat bepleit het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes in het 25 september gepubliceerde rapport Niet alles kan. ‘Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen. Datzelfde geldt voor bedrijven die aanleg-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in Natura 2000-gebieden. Deze bedrijven dienen te worden gestimuleerd deze werkzaamheden emissiearm uit te voeren. Het Adviescollege adviseert aanbestedingsvoorwaarden en vergunningsvoorwaarden hierop aan te passen.’

Maximumsnelheid

‘Van de bouw tot het verkeer en van veehouderijen tot de industrie: overal waar stikstofuitstoot plaatsvindt, moet de uitstoot omlaag’, schrijft het Adviescollege Stikstofproblematiek verder. Verlaag de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen die in de buurt liggen van kwetsbare natuurgebieden, is een andere aanbeveling. Door een ‘substantiële verlaging’ op een groot deel van het wegennet door te voeren, kan de overheid de ‘stikstofdeken’ verminderen. Remkes overhandigde het advies woensdagmiddag aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Juridische trucs

Om de te hoge uitstoot van stikstof te verminderen zijn maatregelen nodig die ‘zoden aan de dijk zetten’. ‘De tijd van juridische trucs en listen is voorbij’, zegt Remkes. ‘De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag.’

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. Er staan 18.000 bouwprojecten op de tocht.

Reageer op dit artikel