nieuws

NVM ziet niets in eenzijdige aanpak veeteelt om stikstof

Projectontwikkeling

NVM ziet niets in eenzijdige aanpak veeteelt om stikstof
Ard Klijsen

Makelaarsvereniging NVM vindt dat het probleem stikstofregulering breder moeten worden bekeken dan het pleidooi van D66 voor een halvering van de veestapel. 

Onder meer de woningbouw weet zich voor een flink probleem gesteld, nu de Raad van State een streep heeft gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Gevreesd wordt dat een nieuwe beoordeling van alle bouwprojecten op basis van de stikstofregels de nekslag betekent voor de nieuwbouw in ons land. Reden voor onder meer brancheorganisatie NVB Bouw om te pleiten voor vrijstelling van de regels bij woningbouw.

Vrijgekomen ruimte

D66 kwam gisteren met het voorstel naar buiten om de veestapel in Nederland te halveren, waarbij het mes volgens de links-liberalen dan aan twee kanten snijdt. De uitstoot van stikstof wordt daarmee beperkt, en de vrijgekomen ruimte kan dan binnen de normen worden gebruikt voor woningbouw.

Commissie Remkes

Volgens Ard Klijsen, voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM, lost deze voorgestelde maatregel het stikstofprobleem echter nog niet op. ‘Het plan van D66 is nog niet concreet. Duidelijk is dat de landbouw een deel van de depositie van stikstof in ons land voor haar rekening neemt. Maar er zijn ook andere branches die veroorzaker zijn. (…) Ik denk dat we de oplossing van dit probleem niet van één geïsoleerde sector mogen vragen, maar dat we meerdere maatregelen moeten doorvoeren zoals meer gebruik van elektrisch materieel bij de bouw van woningen, en een verlaagde maximumsnelheid op een aantal wegen evenals het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen. Echter wachten we het rapport van de commissie onder leiding van Johan Remkes af. Remkes onderzoekt de oorzaken van stikstof én komt met suggesties voor oplossingen.’

Reageer op dit artikel