nieuws

Gasloos bouwen maakt nieuwbouw onverkoopbaar

Projectontwikkeling

Onder druk van onder meer het gasloos bouwen raken nieuwbouwwoningen volgens brancheorganisatie NVB onbetaalbaar en als gevolg daarvan minder in trek. 

Gasloos bouwen maakt nieuwbouw onverkoopbaar

Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de nieuwste Thermometer Koopwoningen. Deze halfjaarlijkse rapportage laat zien dat er in de eerste zes maanden van 2019 ruim 4 procent minder nieuwe woningen zijn verkocht in vergelijking met een jaar geleden. In totaal verkochten de ontwikkelaars en woningbouwers 16.117 nieuwbouwwoningen. Dit marktsegment zucht volgens de NVB onder het gebrek aan geschikte bouwlocaties en bestemmingsplannen, vooral als gevolg van de ruimtelijke insnoering waar veel bouwprojecten steeds meer mee te maken krijgen.

35 procent duurder

Maar het is volgens NVB ook de prijs van nieuwe koopwoningen die begint te schuren. In 2016 lag de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe koopwoning nog rond de 275.000 euro, maar in minder dan drie jaar tijd is dat opgelopen naar bijna 380.000 euro (+ 35 procent). OfIn de stadsregio Amsterdam ligt de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning al op 639.000 euro, 18 maal het modale jaarinkomen. ‘Wil je voor een dergelijk hoog bedrag een hypotheek krijgen dan is daarvoor een inkomen van tenminste 109.000 euro nodig, aldus Nico Rietdijk, directeur economie van NVB. Volgens hem is het duidelijk dat zeker de middeninkomens tussen wal en schip in vallen omdat zij niet langer een nieuwbouwwoning kunnen betalen en dus uit de rij stappen.

Aardgasloos maken

Dat bouwprojecten in korte tijd zo veel duurder zijn geworden, heeft volgens de NVB meerdere oorzaken. Allereerst heeft volgens de brancheorganisatie het aardgasloos maken van de nieuwbouw, de gemiddelde kostprijs met zo’n 20.000 tot 25.000 euro verhoogd. ‘Daarnaast nemen de faalkosten in het ontwikkel- en bouwproces eerder toe- dan af, onder andere door complexe binnenstedelijke projecten, buitenlandse/ onervaren medewerkers met een ander kennisniveau, de hoge werkdruk en de uitstroom van ervaren medewerkers. Tenslotte wordt er steeds vaker alleen voor het topsegment ontwikkeld, terwijl de vraag daar juist langzamerhand verzadigd raakt. Nieuwbouw moet dus flink goedkoper en dat kan alleen als gemeenten ook stoppen met té ambitieuze eisen.’

Binnenstedelijk bouwen

Een ander aandachtspunt dat de Thermometer van NVB aansnijdt is de mismatch tussen vraag en aanbod. Koppeling van de huidige bouwpraktijk met het onlangs verschenen WoON2018, het grootschalige onderzoek naar verhuiswensen van het ministerie van BZK, toont aan dat er een serieuze kloof is tussen de woonwensen van mensen en de werkelijke bouwprogramma’s. Deze laatsten richten zich volgens de NVB teveel op binnenstedelijke locaties en op appartementen. Rietdijk: ‘De samenstelling van de bouwprogramma’s moet daarom anders. Het moet goedkoper, meer in het groen en met gemiddeld ongeveer 75 procent eengezinswoningen en 25 procent appartementen in de koopsector.’

Zolang die omslag achterwege blijft, zal het benodigde aantal van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar volgens Rietdijk niet worden gehaald en ‘blijft Nederland opgezadeld met een enorm woningtekort.’

Reageer op dit artikel