nieuws

D66 offert vee voor woningen

Projectontwikkeling

Door de veestapel met de helft in te krimpen hoopt D66 in te spelen op de stikstofuitspraak van de Raad van State en tegelijk meer ruimte voor woningbouw te realiseren. 

D66 offert vee voor woningen

Door 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof volgens D66 drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw. Kamerlid Tjeerd de Groot: ‘Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek.’

Financiële hulp

D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn. Ook leidt kringlooplandbouw tot fors minder dieren. ‘Als boeren deze kans niet pakken, kunnen zij ervoor kiezen te stoppen.’ Bij beide keuzes gaat de overheid financieel helpen en bij beide keuzes wordt de veestapel in de optiek van D66 gehalveerd.

‘Nederland is een postzegel’

De Groot: ‘De politiek moet nu een keuze maken. Jonge mensen willen een huis, maar kunnen het niet vinden. De woningbouw dreigt stil te vallen door de stikstofproblematiek. Ook de aanleg van wegen en openbaar vervoer loopt daardoor gevaar. En de schade van stikstof voor de natuur is veel te groot. Het wordt tijd dat er verantwoordelijkheid genomen wordt en dat de rest van de Tweede Kamer zich achter deze keuze schaart. Voor bio-industrie is geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.’

Binnenstedelijke nieuwbouw

Herbestemming van agrarische grond -waar nu nog bio-industrie- tot woonruimte zo passen in de visie van de ‘eigen’ minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Zij is geen voorstander van bouwen in het buitengebied mikt in plaats daarvan op binnenstedelijke nieuwbouw.

 

Reageer op dit artikel