nieuws

Bouw uitsluiten van stikstofklem ‘kan niet’

Projectontwikkeling

Anders dan pleidooien om de veestapel te halveren of de bouw uit sluiten van de regulering zijn er volgens Ger Koopmans, mede-architect van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), geen makkelijke oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen.

Bouw uitsluiten van stikstofklem ‘kan niet’
Ger Koopmans

De Raad van State zette onlangs een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is volgens de raad in strijd met Europese regels. Tal van bouwprojecten staan door het besluit van de Raad van State ter discussie; in veel gevallen zal er in ieder geval een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd. Alleen al in de provincie Zuid-Holland, de dichtst bevolkte provincie van het land, gaat het om 3.300 bouwprojecten. Ook grote projecten als Feyenoord-City en -elders in Nederland- de vernieuwing van het racecircuit in Zandvoort komen door de stikstofuitspraak onder een vergrootglas te liggen.

Borging natuurherstel

In een interview met Cobouw, net als Vastgoedmarkt een uitgave van Vakmedianet, komt Ger Koopmans het woord. Het voormalige CDA-Kamerlid bedacht samen met Diederik Samsom -de toekomstige rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmermans- het PAS. Koopmans vindt niet dat het mis is gegaan bij het bedenken van het programma.  ‘Het Europese Hof van Justitie accepteerde het PAS als systeem. Dat was heel lang een discussie: kan de PAS überhaupt? Ja, heeft het hof gezegd, maar dan moet wel de vermindering van de stikstofneerslag op natuurgebieden en het daarmee gepaard gaande natuurherstel goed geborgd zijn. De RvS zei: het is niet goed geborgd, dus zetten wij er een kruis door. In mijn ogen had het meer voor de hand gelegen dat de RvS had gezegd: de borging is onvoldoende, maar het systeem kan, dus vragen wij de vergunningverleners om die borging sterker te organiseren.’

Uitwerking amendement

De grootste fout is volgens Koopmans, momenteel gedeputeerde in Limburg, gemaakt tussen 2012 en 2015 bij de verdere uitwerking van het amendement. ‘Dat is overigens niet door mij gebeurd, maar door de regering. Toen is de fout gemaakt dat wij teveel zijn gaan leunen op het nemen van natuurherstelmaatregelen die voor de habitatrichtlijn voldoende zou zijn. We hebben het afgelopen jaar denk ik ongeveer 700 miljoen euro gereserveerd voor dergelijke maatregelen. De rechter zegt: ja, dat is belangrijk, maar het biedt onvoldoende garantie dat daarmee de neerslag voldoende daalt. En dát begrijp ik wel. Ik heb altijd al gezegd: we hebben wel erg gemakkelijk natuurorganisaties geld ter beschikking gesteld zodat daarmee de neerslag en de gevolgen van die neerslag verminderd worden. Want het is nog niet zo eenvoudig om aan te tonen wat dat direct betekent voor het vereiste natuurherstel.’

‘Iedereen wordt getroffen’

Volgens het voormalige Kamerlid is er geen snelle sluiproute uit de stikstofcrisis. ‘Iedereen wordt erdoor getroffen. Dat geldt voor bouwondernemers, voor bouwvakkers, voor burgers die die gebouwen willen hebben, maar ook voor boeren. Het gaat niet om de totale uitstoot, het gaat om de neerslag op het nabijgelegen Natura2000-gebied. Díe moet omlaag. Je kunt niet zeggen: nationaal doen we maar een klein beetje, dus moet de bouw uitgesloten worden.’

De commissie Remkes komt woensdag 25 september met bevindingen voor een uitweg uit het regelgevend vacuüm.

Reageer op dit artikel