nieuws

4.500 nieuwe huurwoningen in Utrecht mét disclaimer

Projectontwikkeling

Tien institutionele beleggers zijn met de gemeente Utrecht overeengekomen de vijf jaar 4.500 middenhuurwoningen in de Domstad te realiseren al gaan die afspraken weer van tafel als de stad alsnog een ‘noodknop’ introduceert.

4.500 nieuwe huurwoningen in Utrecht mét disclaimer

De vereniging van institutionele beleggers in vastgoed (IVBN) ziet het zogeheten Stadsakkoord Utrecht als een nieuwe start voor meer woningbouw in de stad Utrecht. De IVBN prijst de brede samenwerking en de ‘open houding van het College’ om de nieuwbouwopgave samen aan te pakken. De tien leden zijn Altera Vastgoed, Amvest, ASR real estate, Bouwinvest, CBRE Global Investors, MN, SPF Beheer, Syntrus Achmea RE&F, Vesteda en Wonam.

De institutionele beleggers hebben de volgende toezeggingen gedaan:

  • Om de komende vijf jaar overeenkomsten sluiten voor de realisatie van 4.500 middenhuurwoningen;
  • Zij focussen echter niet alleen op aantallen maar realiseren kwalitatief hoogwaardige, duurzame middenhuurwoningen in gemengde en inclusieve wijken die ook in de toekomst voldoen aan de woonvraag.
  • Samen met de gemeente Utrecht en andere stakeholders gaan zij actief op zoek naar locaties om die middenhuurwoningen te realiseren;
  • Zij intensiveren de samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties om de door- en terugstroom van ‘scheefwoners’ naar en vanuit onze middenhuurwoningen te stimuleren;
  • Voorts onderzoeken zij het aanbieden van nieuwbouw op inkomen aan de doelgroep.

Uitruil van locaties

Daarnaast zijn er voorrangsregels voor middenhuur afgesproken zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening. Deze gelden alleen voor de te realiseren nieuwbouw vanaf 1 janauari 2020, dus niet voor de bestaande huurwoningen. In samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties gaat de doorstroming worden verbeterd. De gemeente Utrecht gaat daarbij een een ‘vertrouwelijke balansrol’ spelen voor het het ruilen van locaties tussen woningcorporaties en (markt)partijen.

‘Grote stappen vooruit’

Directeur Van Blokland: ‘Het allergrootste obstakel om de plannen te realiseren is de beschikbaarheid van locaties. De gemeente heeft zelf bijna geen gronden en dus moeten de plannen voor een groot deel op andermans grond worden gerealiseerd. En de plannen hebben wel negatieve consequenties voor de grondwaarde. Partijen gaan echter energiek met elkaar op zoek naar locaties. Als dat lukt worden met het Stadsakkoord grote stappen vooruit gezet.’

Invoering noodkop

Over de invoering in Utrecht van een (onverhoopt) op landelijk niveau beschikbaar gestelde noodknop wordt in het akkoord niet gesproken. Eerder was Utrecht daar voorstander van. Mocht Utrecht daar in de toekomst toch toe over zou gaan, zijn de afspraken met institutionele beleggers volgens de IVBN niet meer houdbaar.

Reageer op dit artikel