nieuws

Van Lanschot haalt bakzeil: slopen op kantoordag mag

Projectontwikkeling

Van Lanschot haalt bakzeil: slopen op kantoordag mag
WTC Amsterdam

CBRE Global Investors heeft zijn zorgplicht onvoldoende nagekomen, maar mag doorgaan met de verbouwing van WTC Amsterdam op kantoortijden.

Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een kort geding waarin huurder Van Lanschot een verbod had geëist op sloopwerkzaamheden tijdens kantooruren voor de uitbreiding en renovatie van het WTC.

Volgens de zakenbank die 5 miljoen euro huur per jaar betaalt tastte de verbouwingsoverlast het huurgenot aan. ‘Meerdere medewerkers hebben vanochtend aangegeven dat ze vannacht niet hebben kunnen slapen doordat ze het urenlange gedreun nog steeds hoorden’, aldus Van Lanschot in een e-mail van 21 juni aan zijn verhuurder. ‘We kunnen niet accepteren dat we op een A-locatie huren en dat onze business en medewerkers schade ondervinden en dat jullie niet bereid zijn om naar een structurele oplossing te zoeken.’

Ernstige trillingen

Op 20 en 21 juni 2019 viel nauwelijks te werken op de onderste verdieping van de E-toren, onderschreef de rechter op basis van videomateriaal. ‘Op die beelden is te zien en te horen dat er sprake is van dermate ernstige trillingen en geluidshinder op de onderste verdiepingen van de E-toren, dat daar op dat moment niet of nauwelijks viel te werken’, staat in de rechterlijke uitspraak.

‘Dat de geluidsoverlast binnen de toegestane normen van het Bouwbesluit viel, doet – mede gelet op de omstandigheid dat vooral de trillingen als zeer hinderlijk worden ervaren en daarvoor geen normen bestaan – daaraan niet af’, vervolgt de rechter.

Tijdig waarschuwen

CBRE GI krijgt onder uit de zak voor het niet naleven van zijn zorgplicht. Tijdens een overleg verzuimde de vermogensbeheerder te waarschuwen voor de ernstige overlast die enkele dagen later te verwachten viel. ‘Zoals ter zitting ook met partijen besproken, dient CBRE Van Lanschot bij dergelijke werkzaamheden tijdig en duidelijk te waarschuwen, zodat Van Lanschot daarmee rekening kan houden en zelf maatregelen kan treffen, bijvoorbeeld door haar medewerkers te verzoeken thuis te werken.’

‘Onbegrijpelijk is dat partijen op maandag 17 juni 2019 met elkaar over de overlast hebben gesproken en dat CBRE Van Lanschot niet in de hiervoor bedoelde zin heeft gewaarschuwd voor de sloopwerkzaamheden die een paar dagen later zouden plaatsvinden. Een duidelijke communicatie en planning hoort bij de verhoogde zorgplicht van CBRE en door na te laten Van Lanschot duidelijk te waarschuwen heeft CBRE niet aan die zorgplicht voldaan.’

Te kostbaar

Maar de rechter overwoog dat verplaatsing van het werk naar de zaterdagen te kostbaar zou zijn voor CBRE GI. Ook zouden omwonenden nog veel langer in de overlast zitten. Om dat te rechtvaardigen is het verzuim van CBRE GI in de naleving van de zorgplicht niet ernstig genoeg. Bovendien heeft de ernstige overlast maar twee dagen geduurd.

Reageer op dit artikel