nieuws

Neprom: Stikstofuitspraak leidt tot de facto bouwmoratorium

Projectontwikkeling

Neprom: Stikstofuitspraak leidt tot de facto bouwmoratorium
Jan Fokkema

Het aanvragen van bouwvergunningen en de besluitvorming rondom bestemmingsplannen ligt bij gemeenten volledig stil, meldt directeur Jan Fokkema van de branchevereniging van projectontwikkelaars Neprom.

Door de onduidelijkheid die is ontstaan na het afschieten door de Raad van State van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maken veel gemeenten pas op de plaats waar het bouwaanvragen en besluiten rondom bestemmingsplannen gaat. Ook provincies trappen op de rem waar het bouwprojecten betreft.

Dat zou ertoe leiden dat op middellange termijn de realisatie van vastgoedprojecten in Nederland zou stilvallen, zegt Neprom-directeur Jan Fokkema. De brancheorganisatie informeert zijn leden over de stand van zaken op donderdag 29 augustus 2019 tijdens een bijeenkomst in Voorburg.

Ondergrens aan de uitstoot

Fokkema ziet het ontbreken van een ondergrens aan de stikstofuitstoot als de angel in deze zaak. ‘Anders dan in de ons omringende landen kent Nederland geen ondergrens aan de uitstoot van stikstof. Daarom hebben wij een probleem en ontwikkelaars in bijvoorbeeld Duitsland niet.’ En dat terwijl de stikstof die woningen uitstoten zeer beperkt is. ‘Natuurlijk leidt het bouwen van een woning uiteindelijk tot verkeer van bewoners en bezoekers naar die nieuwbouwwoning. Maar dat valt weg tegen andere bronnen van stikstofuitstoot. Als wij de woningen die nu nodig zijn gewoon zouden bouwen, leeft er over vijftien jaar geen zeggenkorfslak minder om.’

Om de onduidelijkheid bij overheden zo snel mogelijk weg te nemen, stelt Fokkema voor om de stikstofuitstoot door de vastgoedsector los te trekken van de overige bronnen zoals wegen en de intensieve landbouw. ‘Alleen zo kunnen wij vaart maken.’ De ontsnappingsroute via een zogeheten ADC-toets zou zich daarvoor kunnen lenen. Die biedt de mogelijkheid de stikstofuitstoot te negeren als er geen alternatief (A) bestaat, er een dwingende (D) reden is of er compenserende (C) maatregelen worden genomen. ‘Woningbouw is immers een maatschappelijke noodzaak’.

Veertien miljard euro

De stikstofuitspraak kost woningbouwers de komende vijf jaar een miljard euro aan omzet, becijfert ABN Amro in een rekensom over de kosten van het afschieten van de PAS. Voor de gehele bouwsector, inclusief infrastructuur, komt het bedrag aan gederfde omzet volgens de rekenaars van de ban uit op veertien miljard euro. Brancheorganisatie Bouwend Nederland bepleit om deze reden het maken van een noodwet.

Reageer op dit artikel