nieuws

Locatie, locatie, locatie is nu bouwen, bouwen, bouwen

Projectontwikkeling

Niet de locatie maar de nieuwbouwcapaciteit is op dit moment de belangrijkste drijver op de markt voor koopwoningen, zo concludeert de TU Delft in de zesentwintigste Monitor Koopwoningmarkt. 

Locatie, locatie, locatie is nu bouwen, bouwen, bouwen

De zesentwintigste Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2019 is opgemaakt door het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het expertisecentrum concludeert dat dalende trend in het nieuwbouwaanbod van koopwoningen een steeds grotere stempel drukt op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. ‘Dit belemmert de mogelijkheden om door te stromen vanuit een bestaande koopwoning , waardoor ook het aanbod van bestaande koopwoningen stagneert. De dynamiek op de markt van bestaande woningen komt hierdoor onder druk te staan en de koopprijzen van bestaande én nieuwbouw koopwoningen blijven stijgen.’

Onderkant koopwoningmarkt

Het inmiddels hoge prijsniveau zorgt volgens het centrum weer voor vraaguitval aan de onderkant van de koopwoningmarkt, omdat de woningen voor koopstarters steeds moeilijker te financieren zijn. ‘Het adagium van de makelaardij “locatie, locatie, locatie” lijkt vervangen te kunnen worden door “bouwen, bouwen, bouwen”.’

Neerwaartse ontwikkeling

De markt van nieuwe koopwoningen zit vanaf het midden van 2017 in een neerwaartse ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2019 (de meest actuele beschikbare gegevens) komt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lager uit dan in het voorliggende kwartaal: een kleine 7.100 verkochte nieuwe koopwoningen ten opzichte van ruim 7.800 woningen in het vierde kwartaal van 2018 (-9,3 procent). In vergelijking met het eerste kwartaal in 2018 is er sprake van een forse daling (-17,5 procent).

Afname bouwvergunningen

Daarnaast neemt het aantal nieuwbouwwoningen, waarvoor een bouwvergunning is verleend, in het eerste kwartaal van 2019 fors af in zowel in de huursector (-40,8 procent) als de koopsector (-38,3 procent) ten opzichte van het voorliggende kwartaal. De 7.750 nieuwbouw koopwoningen waarvoor bouwvergunningen zijn verleend, betekenen ook een daling van 30,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De eerder vastgestelde opleving van het aantal bouwvergunningen in de tweede helft van 2018 was dus slechts tijdelijk. Ook in de nabije toekomst zal de nieuwbouwmarkt daarom nog niet echt gaan aantrekken.

Reageer op dit artikel