nieuws

Kadans investeringspartner Kennispark Twente

Projectontwikkeling

Kadans Science Partner is door de gemeente Enschede en de Universiteit Twente geselecteerd als lange-termijn-investeerder voor de ontwikkeling van Kennispark.

Kadans investeringspartner Kennispark Twente

De gemeente Enschede, Universiteit Twente (UT) en Kennispark werken nauw samen aan de gebiedsontwikkeling van het Kennispark. De ambitie is dat het gebied uitgroeit tot een toplocatie voor de vestiging van UT-startups en hightech bedrijven, waar geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van lab-infrastructuur en een aantrekkelijk woon-werkklimaat voor talent. Door de aanwezigheid van Universiteit Twente en de focus op hightech bedrijven is Kennispark een van de belangrijkste innovatiecampussen van Nederland op het gebied van photonica, personal health care en smart materials.

De komende maanden wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de te ontwikkelen gebouwen en over de verdeling van taken tussen Kadans, de gemeente, UT en gebiedsorganisatie Kennispark. Begonnen zal worden  met het bouwen van extra labruimte voor medtech startups en het creëren van een innovatief ecosysteem.

Kadans Science Partner is een lange-termijn-investeerder die volledig is toegewijd aan de kennisintensieve sector en heeft daardoor veel kennis van de benodigde infrastructuur in een hightech omgeving. Kadans is al bij diverse universiteitscampussen en science parks betrokken, zoals het Utrecht Science Park, Wageningen Campus, de TU/e campus in Eindhoven en de Nijmeegse Novio Tech Campus. Kennispark Twente is daarmee een mooie nieuwe toevoeging aan de internationale campusportefeuille van Kadans.

Kadans wil met het aanbieden van specifieke accommodatie voor bedrijven en onderzoeksinstituten die bezig zijn op het scheidsvlak van wetenschap en commercie bijdragen aan de valorisatie van hoogwaardige kennis in Nederland. Kadans creëert daarvoor open innovatiehubs met een levendig ecosysteem, waarbij Kadans betrokken blijft gedurende de gehele levenscyclus van campussen en hun bedrijven.

Reageer op dit artikel