nieuws

Doorgaan Zuidasdok steeds onwaarschijnlijker

Projectontwikkeling

Doorgaan Zuidasdok steeds onwaarschijnlijker
Zuidasdok a.i.

Het helemaal onder de grond stoppen van snelweg A10 bij de Zuidas wordt steeds onwaarschijnlijker nu het Rijk nut en noodzaak van het project laat onderzoeken.

Dat blijkt uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw wil een verkenning ‘naar nut en noodzaak van de opgaven, zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen.’ De opdracht daartoe gaat naar een ‘gezaghebbende derde’.

Gebruikers en bezitters van vastgoed op de Zuidas hoeven in 2019 geen duidelijkheid meer te verwachten. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 verwacht de bewindsvrouw te kunnen berichten over de mediation tussen opdrachtgevers en bouwcombinatie en de besluitvorming over het project.

Niet haalbaar

Sinds de bouwers het werk wegens kostenoverschrijdingen stillegden kwamen er verschillende suggesties om het anders te doen, zoals gedeeltelijke ondertunneling, het project schrappen en het optillen van rijbanen.

‘De verwachting was dat de herijkingsfase voor de zomer van 2019 zou worden afgerond. Dit is niet haalbaar gebleken’, constateert de bewindsvrouw. ‘Zoals eerder gemeld is er sprake van vertraging en deze zal verder oplopen.’ In de tussentijd vindt er alleen werk plaats aan station Amsterdam Zuid om de capaciteit ervan te verhogen.

Reageer op dit artikel