nieuws

Definitief ontwerp Binnenhof pas in mei 2020

Projectontwikkeling

Definitief ontwerp Binnenhof pas in mei 2020

De renovatie van het Binnenhof moet anders, maar hoe precies, dat moet nog nader worden vastgesteld.

Daardoor is het definitieve ontwerp niet zoals eerder afgesproken eind dit jaar klaar, maar pas in mei 2020. Dat meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Over de geplande verbouwing van het complex, waar bijna een half miljard euro mee is gemoeid, is veel commotie ontstaan. Gesproken wordt van ‘megalomane plannen’ die gedoemd zijn uit de hand te lopen. De Kamer wil juist een ‘sobere en doelmatige’ aanpak.

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold werd onlangs als adviseur aangesteld om de renovatie alsnog in goede banen te leiden. Op zijn aandringen wordt de komende tijd verder besproken wat de verschillende partijen nu precies willen.

Dat daardoor het definitieve ontwerp vertraging oploopt, hoeft volgens Knops niet te betekenen dat het hele project later af is. ‘Dit is inpasbaar in de planning van de renovatie als geheel’, aldus de staatssecretaris.

De renovatie begint in 2020 en duurt ruim vijf jaar. In de zomer van 2020 verkassen de bewoners van het Binnenhof naar vervangende onderkomens. De Tweede Kamer wordt tijdelijk ondergebracht in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. De werkzaamheden beginnen echt na Prinsjesdag.

Knops meldt verder dat de renovatie mogelijk wordt aangegrepen om te zoeken naar het graf van Johan van Oldenbarnevelt. De oud-raadspensionaris, die in 1619 op het Binnenhof ter dood werd gebracht, ligt mogelijk begraven in een grafkelder ergens onder de Eerste Kamer.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is bezig met een verkennend onderzoek, aldus Knops. ‘Te beantwoorden vragen zijn of het waarschijnlijk is dat het graf nog op het Binnenhof ligt, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn om restanten te vinden en te identificeren.’

Reageer op dit artikel