nieuws

Rotterdam prioriteert kantoren op zes locaties

Projectontwikkeling

Rotterdam wil een werkstad blijven en kiest daarom in haar in twee nota’s voor zes prioritaire kantorenlocaties en vijf clustergebonden gebieden. 

Rotterdam prioriteert kantoren op zes locaties
De Kop van Zuid, een van kernlocaties voor kantoren in Rotterdam.

Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen wonen, werken en leven. ‘We stimuleren hiermee voldoende, kwalitatief goede, betaalbare en duurzame werklocaties, en we maken een keuze voor zes prioritaire kantorenlocaties en 5 clustergebonden gebieden, zodat Rotterdam economisch kan groeien’, aldus wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen).

Samenhangend beleid

De nieuw nota’s moeten richting geven aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe kantoren- en bedrijfslocaties, waarbij er een duidelijke gemeentelijke strategie is voor werklocaties in Rotterdam. Met deze twee nieuwe beleidskaders is een samenhangend beleid voor werklocaties – detailhandel, kantoren en bedrijven – in beeld.

Woon/werk-balans

Rotterdam blijft groeien, zowel qua inwoners als qua aantal banen. Kathmann: ‘Rotterdam is van oudsher een werkstad, maar ontwikkelt zich sterk als woonstad. Het nieuwe beleid is een goede basis voor afweging van gemeentelijke investeringen in de Rotterdamse economie. Daarnaast noemt het beleid ambities voor verduurzaming van kantoren- en bedrijfsvastgoed.’

Nieuwe economie

In de nota Bedrijfsruimte is sprake van behoud van bedrijfsruimte, functiemenging waar kan, functiescheiding waar moet, stadsgebonden bedrijvigheid en herontwikkeling bedrijventerreinen. De kantorennota richt zich op  het versterken van de nieuwe economie door concentratie van kantoren op zes locaties met de beste bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, en ontwikkeling van specifieke clusters op vijf andere locaties. Daarnaast moet er sprake zijn van een goede balans tussen vraag en aanbod door introductie van een Rotterdamse ladder en moet de ambitie voor de verduurzaming van de kantorenvoorraad en -omgeving (minimaal energie label C) vorm krijgen.

Werkstad Rotterdam in cijfers

  • Het aantal Rotterdammers groeide in vijf jaar met circa 22.000 tot zo’n 640.000.
  • Onderzoekers van de gemeente Rotterdam verwachten een groei tot 694.000 in 2035.
  • Het aantal banen in Rotterdam groeide met ruim 29.000 tot bijna 375.000.
  • Onderzoekers van de Erasmus Universiteit verwachten dat er in 2035 nog eens 55.000 banen bij komen.
  • Het aantal ZZP’ers in Rotterdam is in tien jaar bijna verdubbeld tot zo’n 35.000. De stijging in Rotterdam bedroeg 95%, tegenover 79% landelijk.
Reageer op dit artikel