nieuws

Minstens 1.500 woningen in spoorzone Haarlem

Projectontwikkeling

Architect Francine Houben gaat in opdracht van Hoorne Vastgoed en HBB Groep tekenen voor minimaal 1.500 woningen in een bedrijvenstrook naast de spoorlijn Haarlem-Leiden in Haarlem.

Minstens 1.500 woningen in spoorzone Haarlem
De spoorzone in Haarlem.

Het plangebied loopt over een lengte van circa 1.500 meter parallel aan de spoorlijn Haarlem-Leiden en bestaat deels uit een verouderd bedrijventerrein. Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW) wil de strook transformeren in een aantrekkelijk woongebied en heeft daartoe al een groot deel van de benodigde posities verworven. Op de grond kunnen volgens OSW minimaal 1.500 woningen worden gerealiseerd.

‘Stedelijke verdichting’

Dit ligt in lijn met de ambitie van de gemeente Haarlem. Jan Heeremans van OSW: ‘Mede op basis van de gesprekken die wij en Francine met de gemeente, bewoners in het plangebied en woningcorporaties voeren zal duidelijk worden wat haalbaar is. Veel gemeenten maken werk van stedelijke verdichting. Dat zijn complexe maar ook uitdagende projecten. Hoe dat in Spoorzone West uit kan pakken, zal de komende jaren blijken.’

Met Francine doelt Heeremans op architect Francine Houben van Mecanoo architecten uit Delft. Zij gaat in opdracht van OSW de mogelijkheden voor woningbouw inventariseren. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem.

Alle doelgroepen

OSW wil met het project alle doelgroepen op de woningmarkt bedienen. Dat betekent sociale huur, middeldure en hoge huur en voor wat betreft koop vooral startersappartementen en het hoge en middensegment. HBB Groep en Hoorne Vastgoed doen de ontwikkeling samen. Naar verwachting zal HBB Groep zich binnen OSW verder richten op de bouw. Hoorne Vastgoed is voornemens een groot deel van de woningen in de eigen beleggingsportefeuille te houden. Beide bedrijven zijn van oudsher zeer actief in de regio Haarlem en trekken zakelijk regelmatig samen op.

Bereikbaarheid gebied

Een uitgangspunt van OSW en Mecanoo is het vergroten in oppervlakte van het openbaar groen in het gebied. Ook wordt bekeken of watergangen kunnen worden aangelegd, met aansluitingen op de waterstructuur in het verderop gelegen duingebied en op de Leidsevaart. Volgens Martijn van de Poll van OSW zal veel aandacht aan de bereikbaarheid van het gebied worden besteed: ‘Er bestaan in de buurt begrijpelijke zorgen over de verkeersafwikkeling. Voor OSW en Francine Houben is dat een zwaarwegend punt dat in de planvorming een belangrijke rol gaat spelen. Er zal – afgezien van de auto – een sterk accent op de fiets, het openbaar vervoer en het gebruik van deelauto’s worden gelegd.’

 

Reageer op dit artikel