nieuws

High Line scenario lonkt voor voormalig tracé Hofpleinlijn

Projectontwikkeling

Bij de verdere ontwikkeling van de Hofbogen in Rotterdam lonkt hetzelfde scenario als in New York, waar de ombouw van een oud luchtspoor leidde tot een flinke spin-off in nieuwe projecten en fors hogere huren.

High Line scenario lonkt voor voormalig tracé Hofpleinlijn
The High Line in New York.

Het Dordtse vastgoedbedrijf Dudok Groep nam onlangs de Hofbogen over van ProRail en de Rotterdamse woningbouwverenigingen Havensteder en Vestia. Dudok wil het luchtspoor van de voormalige Hofpleinlijn verder gaan ontwikkelen, onder meer door het toevoegen van nieuwe horeca op en onder het verhoogde spoor.

Ontwikkeling dakpark

De gemeente Rotterdam heeft een voorkeur voor de ontwikkeling van een dakpark op hele overgebleven tracé van 1,9 kilometer dat loopt tot aan Gordelweg in Rotterdam Noord. Onder de nieuwe eigenaar heeft de gemeente Rotterdam het recht van opstal voor het dak van de Hofbogen.

Westside Line

Daarbij dient de New Yorkse High Line als wervend voorbeeld voor de gemeente. In 2004 besloot het lokale bestuur daar om daar een initiële 50 miljoen euro te investeren in het ombouwen van de voormalige Westside Line in de wijk Chelsea tot dakpark. In delen werd het in de jaren 80 verlaten 2,3 kilometer lange tracé van de New York Central Railroad vanaf 2009 tot 2018 omgebouwd tot een dakpark, naar ontwerp van de Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf.

Huren liggen hoger

Sindsdien trekt het tot High Line gedoopte park jaarlijks zo’n 5 miljoen bezoekers. Maar dat niet alleen, de aanleg van het populaire park fungeerde ook als een vliegwiel voor projectontwikkeling in het voorheen wat verpauperde gebied rondom het voormalige goederenspoor.
Enkele tientallen nieuwe projecten zagen het licht langs het New Yorkse luchtspoor waaronder de nieuwe vestiging van het Whitney Museum of American Art en een appartementengebouw dat de Iraaks-Britse architecte Zaha Hadeed -een voormalig leerling van Rem Koolhaas-ontwikkelde kort voor haar dood in 2016. Het upgraden van het vervallen spoor tot een aantrekkelijk verblijfsgebied heeft er ook voor gezorgd dat de huren voor de appartementen in de nabije omgeving een stuk hoger liggen dan in straten die verder weg liggen.

Precieze invulling

Zo’n scenario klinkt ook Wouter Vos, directeur bij Dudok Groep, als muziek in de oren. ‘Het zou fantastisch als we door het dakpark ook de omgeving naar een hoger niveau kunnen tillen. Uiteindelijk heeft ’t de gemeente New York 160 miljoen gekost, maar dat geld is nu al dubbel en dwars terugverdiend.’ Over de precieze invulling van de Hofbogen kan hij nog geen uitspraken doen. ‘Daarover willen wij eerst het gesprek aan met ondernemers, omwonenden en andere betrokken partijen.’

Zomerhof Kwartier

Wel voorziet hij alvast een centrale rol van het luchtspoor bij de op korte termijn voorziene nieuwe woningprojecten zoals het Zomerhof Kwartier (Zoho) in het Oude Noorden -waar 550 nieuwe woningen moeten komen- en ontwikkelingsplan voor Pompenburg. In het laatste gebied nabij het Hofplein zijn 700 huurwoningen, van sociaal tot vrij sector, voorzien.

Reageer op dit artikel