nieuws

Herontwikkeling winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht gestart

Projectontwikkeling

Herontwikkeling winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht gestart
Winkelcentrum Brusselse Poort, Maastricht

Investeringsmaatschappij HB Capital is gestart met een omvangrijke renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht.

Het gaat hier om het grootste winkelcentrum van de Limburgse hoofdstad – na het stadshart – met een winkeloppervlak van 19.000 m2 en met ruim vijftig winkels. Brusselse Poort werd in 1968 neergezet en zat vele jaren in de portefeuille van Delta Lloyd Vastgoed. Sinds twee jaar is het eigendom van HB Capital, het vastgoedvehikel van de familie Blokker.

De omvangrijke vernieuwing en herontwikkeling omvat alle winkels, de parkeerterreinen en een uitbreiding met twintig nieuwe winkelunits. Daarmee neemt de omvang van Brussels Poort met ongeveer zevenduizend m2 toe en het aantal winkels groeit van vijftig naar zeventig.

Met de herontwikkeling moet de aantrekkelijkheid van het gedateerde winkelcentrum in Maastricht-West aanzienlijk worden vergroot, aldus projectleider Richard Reulink. De parkeerterreinen bij het winkelcentrum worden heringericht en op het voormalige verdiepte niveau komt een grote nieuwe parkeergarage. Om de winkels tijdens de verbouwing open en bereikbaar te houden, wordt de renovatie in meerdere fases uitgevoerd. Naar verwachting wordt het volledig vernieuwde centrum in 2021 opgeleverd.

Richard Dallinga, managing director HB Capital: ‘Brusselse Poort is het belangrijkste winkelcentrum van Maastricht-West en ligt pal tegen de Belgische grens. Het centrum heeft een prachtige historie, wordt enorm gewaardeerd door de doelgroep en functioneert al jarenlang goed. De huidige retailers in het winkelcentrum hebben al enige tijd aangegeven behoefte te hebben aan vernieuwing en uitbreiding van het centrum. Met deze grootschalige renovatie spelen we in op deze behoefte en maken we van deze plek een eigentijdse en levendige ontmoetingsplek.’

Het projectmanagement van de renovatie en de herontwikkeling is in handen van 3W Real Estate, in nauwe samenwerking met directeur Richard Reulink van IDVR Planontwikkeling, dat verantwoordelijk is voor de conceptontwikkeling en de projectaansturing vanuit HB Capital. Het ontwerp is van AGS Architects, Smeets Bouw uit Maastricht is de bouwpartner. De marketing & communicatie van de vernieuwing van Brusselse Poort wordt verzorgd door Urban Solutions. Alle partijen werken in opdracht van eigenaar en investeerder HB Capital.

Reageer op dit artikel