nieuws

Bouw 10.000 woningen in Haven-Stad vervroegd

Projectontwikkeling

Al vanaf 2022 wil wethouder Van Doorninck beginnen met de bouw van tienduizend woningen in de nieuwe wijk Haven-Stad. Daarmee worden de plannen vier tot zeven jaar naar voren gehaald.

Bouw 10.000 woningen in Haven-Stad vervroegd
Minervahavenweg-3-5-Amsterdam

Vanwege het schreeuwend woningtekort wil Amsterdam de bouw van 10.000 woningen in Haven-Stad met vier tot zeven jaar vervroegen. Het college van B&W is nu aan het verkennen of dat mogelijk is, meldt de stad op haar website.

Volgens afspraken uit 2009 met grote havenbedrijven zou Amsterdam daar tot 2029 geen woningen bouwen. Nu wordt onderzocht of dat toch kan, zonder dat het ten koste gaat van die bedrijven. Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) kijkt daarbij naar het noordelijke deel van Sloterdijk (5.000 woningen), het zuidelijke deel van de Minervahaven (4.000) en de omgeving van Sportpark Transformatorweg en de voormalige jeugdinrichting Amsterbaken (1.800 woningen). Eerder leverde dit voornemen veel kritiek op van Kees Noorman van de Amsterdamse ondernemersvereniging Oram. Hij benadrukte dat de ondernemingen hiermee 500 miljoen euro misliepen door uitgestelde investeringen.

Gemeente belooft respect voor bedrijven

Plannen Haven stad, beeld gemeente Amsterdam

Plannen Haven stad, beeld gemeente Amsterdam

Het is de bedoeling dat hiermee de druk op de woningmarkt wordt verlicht. ‘Amsterdam groeit als kool en komende jaren staan we voor een enorme opgave om te zorgen dat alle Amsterdammers hier kunnen wonen’, verklaart wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck. Uiteindelijk moet Haven-Stad een wijk worden waar 40 tot 70.000 woningen gecombineerd worden met bedrijven en 45 tot 58.000 arbeidsplaatsen. Sinds het coalitieakkoord van vorig jaar is al bekend dat het stadsbestuur zint op een versnelling van de bouwplannen. Nu wordt bekend dat Van Doorninck in de eerste plaats denkt aan de randen van het gebied. Vanwege de afstand lijken woningen hier te combineren met de grote havenbedrijven in de Coen- en Vlothaven, zo blijkt uit een eerste analyse. Dichterbij de Coen- en Vlothaven zijn woningen pas mogelijk als de bedrijven plaatsmaken of hun productieproces aanpassen. Dat is allebei niet mogelijk, want de bedrijven is beloofd dat ze tot 2040 kunnen blijven. Wethouder Van Doorninck belooft dat de afspraken met de bedrijven in de haven worden gerespecteerd. Ze wil daarom ook overleg met bewoners en bedrijven over Haven-Stad. Die uitgestoken hand wordt op prijs gesteld door werkgeversvereniging Oram in het Parool. ‘Eerder werden bedrijven helemaal niet betrokken bij het maken van de plannen voor Haven-Stad. Dat heeft het vertrouwen geen goed gedaan,’ zegt directeur Kees Noorman. ‘Het lijkt er nu op dat de wethouder een andere toon aanslaat.’

Zeehavennorm

Amsterdam moet wel oppassen, want er kan door juridische procedures roet in het eten gegooid worden. Bijvoorbeeld net zoals bij de plannen voor het Zaanse Hembrugterrein die onlangs werden vernietigd door de Raad van State. Zaanstad wilde daar de zogeheten Zeehavennorm gebruiken om woningbouw toe te staan op een plek waar de haven zorgt voor geluidsoverlast van meer dan 55 decibel, maar de Raad van State ging daar niet in mee. De Zeehavennorm speelt ook bij de plannen voor Haven-Stad een rol. Alleen het zuidelijke deel van de Minervahaven lijkt te voldoen aan de voorwaarden om de Zeehavennorm te gebruiken, schrijft Van Doorninck – met een slag om de arm, vanwege de uitspraak van de Raad van State. Als de Zeehavennorm geen optie is, moet de stad compenserende maatregelen treffen, die het lastiger maken om woningen en bedrijven te combineren. Dan gaat het bijvoorbeeld om ‘dove gevels’ zonder ramen aan de kant waar bedrijven geluidsoverlast geven. Noorman in het Parool: ‘Ik hoop dat de verkenning daar ook bij stilstaat. Of je mensen daar kunt laten wonen tussen veel geluid, stof en stank.’

 

Reageer op dit artikel