nieuws

Den Haag wil 3000 studentenwoningen

Projectontwikkeling

Den Haag wil 3000 extra studentenwoningen bouwen, voor 2026. Dat is althans de ambitie die binnen het 10.000 woningenplan past. 

Den Haag wil 3000 studentenwoningen
Laakpoort, Den Haag

Den Haag wil voor 2026 nog eens 3000 extra studentenwoningen realiseren. Dit naast de plannen van 1900 woningen tot 2020. Zo kan worden voldaan aan de groeiende vraag naar studentenhuisvesting in de stad. Dit maakten wethouder Boudewijn Revis (Wonen & Stadsontwikkeling) en wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal) vandaag bekend. de plekken waar de woningen moeten komen zijn nabij Laan van NOI, Centraal Station en HS-kwartier.

Samenwerking met bekende studentenhuisvesters

Bruines: ‘Het aantal aanmeldingen op de Haagse opleidingen blijft groeien. Dat wil zeggen dat we op de goede weg zijn om Den Haag steeds aantrekkelijker én bekender te maken als studentenstad, maar dat betekent ook dat we dit naar de toekomst toe moeten blijven waarmaken. Samen met onderwijsinstellingen werken we er aan om een nóg aantrekkelijkere studentenstad te worden, met alle faciliteiten die daarbij horen. Daar hoort voldoende studentenhuisvesting ook bij. We vinden het belangrijk dat studenten zich snel thuis voelen in Den Haag en dat er voldoende voorzieningen zijn. Om te studeren én om plezierig te wonen.’ De gemeente gaat een aantal maatregelen nemen om de woningbouwproductie voor studenten aan te jagen. Ten eerste wordt de samenwerking met de Haagse partners, waaronder DUWO, Platform Student & Stad en de Haagse hoger onderwijsinstellingen, verstevigd. Ook zal er onderzocht worden of studenten gehuisvest kunnen worden in projecten die nu al ontwikkeld worden. Op de lange termijn wordt vooral gekeken naar specifieke gebieden waar studenten kunnen wonen – zoals de gebieden rondom de stations – en hoe hier zo veel mogelijk betaalbare studentenwoningen gerealiseerd worden. Tenslotte is er aandacht voor het behoud van bestaande studentenhuisvesting.

Meer over de ontwikkeling van de campus bij Holland Spoor

Meer over de ontwikkeling van de campus bij Holland Spoor

Den Haag telt momenteel 29.900 studenten die ingeschreven zijn bij een Haagse onderwijsinstelling, een aantal dat de komende jaren nog zal toenemen. Dit blijkt uit de Apollo monitor Studentenhuisvesting, die jaarlijks inzicht geeft in de stand van zaken van studenten en studentenhuisvesting. De groei van het aantal studenten in Den Haag is te verklaren door het groeiend aantal studenten aan de Haagse hogescholen en de uitbreiding van de campus van Universiteit Leiden in Den Haag. Ook groeit het aandeel van internationale studenten, die veel vaker gebruik maken van het aanbod van studentenwoningen.

Boudewijn Revis.jpg

Revis: ‘Den Haag wordt door de groeiende onderwijsinstellingen steeds meer een studentenstad. Voor studenten die hier willen wonen en later willen werken moet er genoeg plek zijn. Daarom werken we hard aan voldoende woningen, zodat al het talent naar Den Haag kan komen en er kan blijven.’

Reageer op dit artikel