nieuws

CPB: Meer bouwlocaties voor goedkoper aanbod

Projectontwikkeling

CPB: Meer bouwlocaties voor goedkoper aanbod
Illustratie: CPB

De betaalbaarheid van wonen zal structureel verbeteren als het aantal locaties waar mag worden gebouwd structureel wordt vergroot. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het boek ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’.

Gemeenten zullen volgens het CPB meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren. Nu hebben ze volgens het planbureau te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan. ‘Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd en stellen daar vaak hoge eisen aan. Zo komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen’, aldus het CPB.

Ook de provincie speelt volgens het planbureau een contra-productieve rol: ‘Zij schatten de vraag naar woningen nu regelmatig lager in dan gemeenten en marktpartijen, waardoor woningbouw wordt afgeremd.’

Hypotheekrenteaftrek

Toch hoeven gemeenten volgens het planbureau niet werkloos toe te zien als ze willen bijdragen aan een betere betaalbaarheid van woningen. ‘Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten en kunnen procedures en de bouwfase worden verkort.’ Ook het Rijk zou volgens het CPB een grotere rol op zich kunnen nemen ‘bij het creëren van voldoende locaties waar gebouwd kan worden en in zijn beleid (bijvoorbeeld rond hypotheekrenteaftrek en de rol van corporaties) rekening kunnen houden met de effecten daarvan op de woningbouw.’

Het planbureau waarschuwt wel dat meer en sneller bouwen ten koste gaat van de kwaliteit van de omgeving.

Reageer op dit artikel