nieuws

Carrot én stick nodig bij herontwikkeling Haven-Stad

Projectontwikkeling

Om de stadsvisie Haven-Stad in het Noord-Westelijk havengebied van Amsterdam te realiseren moet de gemeente ook de bereidheid tonen om bedrijven desnoods te onteigenen. Dit stelt Gobert Beijer van consultancyfirma Fakton.

Carrot én stick nodig bij herontwikkeling Haven-Stad
Gobert Beijer

Beijer (foto) was een van de leden van een international panel dat eind februari namens het Urban Land Institute (ULI) neergestreken was neergestreken in Amsterdam om haar visie te geven op gebiedsontwikkeling Haven-Stad. In het havengebied in het Noord-Westen van de stad moeten (haven)bedrijven de komende decennia plaats maken voor 40.000 tot 70.000 woningen.

Beijer ging specifiek in op de vraag hoe de gemeente Amsterdam, beleggers en andere stakeholders het gigantische project kunnen versnellen. Om te beginnen door Haven-Stad nadrukkelijk op te knippen in drie aparte delen: Coen en Vlothaven, Noordoever en Sloterdijk. ‘Voor een groot deel van het gebied geldt dat de huidige dichtheid van de bebouwing laag is. Dat maakt het niet ideaal om per perceel te gaan ontwikkelen’, aldus Beijer. ‘Aan de andere kant brengt ontwikkeling van het totale gebied door de gemeente een hoog risico met zich mee.’

Oprichting ontwikkelbedrijf

De oplossing in zijn beleving? De oprichting van een ontwikkelbedrijf met een 50/50 publiek-private samenwerking. Ten aanzien van de Coen- en Vlothaven oppert hij de mogelijkheid dat het gemeentelijk havenbedrijf de aanwezige bedrijven uitkoopt.

Gebrek aan vertrouwen grootste uitdaging ontwikkeling Haven-Stad

Gebrek aan vertrouwen grootste uitdaging ontwikkeling Haven-Stad

Voor het binnenhalen van de benodigde gelden is het volgens Beijer wijs om nu al te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. “Wie zijn beschikbaar? Zijn dat wellicht partijen in landen als China of Dubai?’

Carrot and stick

Om de risico’s te managen moet er in Haven-Stad een ‘concurrerend’ woningbouw programma worden gerealiseerd, stelt de consultant. Ook acht Beijer het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de vertrouwensrelatie tussen de gemeente en de de haven. Wat het proces volgens hem verder versnelt, is het op tijd klaar hebben liggen van geld voor een nieuwe metrolijn. Dat geldt ook voor de bekende carrot and stick om de huidige gebruikers van het gebied te bewegen te verkassen. ‘Je moet ook de bereidheid tonen om desnoods tot onteigening over te gaan.’

Reageer op dit artikel