nieuws

‘Overschiestraat biedt kans voor verdichting’

Projectontwikkeling

‘Overschiestraat biedt kans voor verdichting’
Overschiestraat 182 en 188, Amsterdam

Het Amsterdamse kantoorpand met bedrijfshal dat Round Hill en Boelens de Gruyter hebben gekocht zijn niet geschikt voor hergebruik, maar de kavel biedt ruimte voor een groot aantal woningen.

Het kantoor en bedrijfspand aan Overschiestraat 182 en 188 in Amsterdam bieden geen mogelijkheden voor herontwikkeling, vertelt directeur Maarten de Gruyter van projectontwikkelaar Boelens de Gruyter. ‘Het kantoortorentje en de bedrijfshal zijn niet bruikbaar voor transformatie tot woningen. Maar de kavel biedt een kans voor verdichting door hoogbouw. Tot de plannen helemaal rond zijn loopt overigens de huidige exploitatie van de gebouwen gewoon door.’

Die plannen worden gemaakt in samenspraak met de gemeente, die het gebied al in 2014 aanwees als zogeheten woonversnellingsgebied. De gemeente ziet mogelijkheden voor 9.000 woningen in het hele gebied, weet Sander van den Heuvel, bij Round Hill in Nederland verantwoordelijk voor de acquisitie. Het gemeentelijke actieplan geldt voor het hele gebied tussen Schinkel en Riekerpolder. ‘De Overschiestraat ligt in de oksel van de ringlijn van de metro en de ringweg A10. De gemeente is voorstander van een efficiënte bebouwing.’

De transactie lijkt sterk op de eerdere aankoop van Round Hill en Boelens de Gruyter van het iets noordelijker langs de A10 gelegen kantoorpand Ringpark. Daarbij leverde een Duitse belegger eerst de juridische eigendom aan een vehikel van verkoper Fortress Investment Group op de Kaaiman-eilanden, die het vastgoed inclusief de economische eigendom nog dezelfde dag doorleverde aan het beleggingsvehikel van Round Hill in Luxemburg. Het vastgoed vermeerderde in waarde van 28,5 miljoen euro naar 70 miljoen euro.

Rook Ltd.

Voor de panden aan de Overschiestraat betaalde Round Hill volgens de akte van levering in het Kadaster 14,025 miljoen euro. De eerdere verkrijging, die gewoonlijk door notarissen wordt vermeld, ontbreekt hierin echter. In plaats daarvan is een clausule opgenomen dat partijen zijn overeengekomen dat de panden weliswaar worden geleverd, maar dat de verkoper de objecten pas verwerft nadat de leveringsakte is getekend. Door deze constructie is de verkrijgingsprijs niet direct te achterhalen. Het vehikel dat verkoopt is door Fortress van de passende naam Rook Ltd. voorzien.

‘Partijen zijn overeengekomen dat de akte van levering waarin de Verkoper het Verkochte verkrijgt, na deze akte van levering getekend zal worden’

Ringpark was een vergelijkbare deal

Ringpark was een vergelijkbare deal

Ringpark

Van een concreet plan voor de herontwikkeling van het eerder aangekochte kantoorpand Ringpark is nog geen sprake, vertelt De Gruyter. ‘We denken wel dat we daar een enorme efficiëntieslag kunnen maken. We steken veel tijd in overleg met de gemeente en andere betrokkenen. Iedereen zit er positief in.’ Wanneer de plannen vaste vorm krijgen is volgens hem nog niet te zeggen. ‘Maar rond de zomer moet er meer duidelijkheid zijn’, stelt Van den Heuvel.

Reageer op dit artikel