nieuws

Schiedam plant 3.500 woningen in A20-zone

Projectontwikkeling

Schiedam plant 3.500 woningen in A20-zone
Gebiedsontwikkeling Schieveste, Schiedam

Gemeente Schiedam heeft een grondreserveringsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van maximaal 3.500 woningen in de gebiedsontwikkeling Schieveste.

De overeenkomst is op woensdag 19 december 2018 gesloten met de Ontwikkelcombinatie Schieveste, bestaande uit Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van Omme & De Groot en Synchroon, beide dochteronderneming van TBI Holdings.

De Ontwikkelcombinatie Schieveste heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van bouwplannen van 3.000 tot 3.500 woningen, moderne stadsappartementen met bijbehorende voorzieningen. Schieveste wordt het eerste knooppunt langs ‘de oude lijn’ (het spoor tussen Rotterdam en Den Haag) waar woningbouw wordt ontwikkeld.

In Zuid-Holland moeten tot 2040 zo’n 220.000 woningen worden gebouwd. Volgens wethouder Fahid Minhas van Bouwen en Wonen kan ook in Schiedam flink worden gebouwd. ‘Verschillende partijen dienden zich in 2017 aan met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren. Die partijen hebben zich nu gebundeld in deze ontwikkelcombinatie. Hun ideeën sluiten prima aan bij de gedachten die de gemeente de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Bovendien is de Ontwikkelcombinatie Schieveste bereid de plannen verder uit te werken voor eigen rekening en risico.’

Woningbouw in de A20-zone

Of de ontwikkel-combinatie een haalbaar plan kan bieden, blijkt in november 2019

Schieveste hoort bij de zogeheten A20-zone Schiedam. Het college van B&W heeft in de zomer van 2018 de aanpak vastgesteld voor gebiedsontwikkeling in deze zone. Een onderdeel is het ontwikkelen van Schieveste tot woningbouwlocatie. Op deze plek zijn sinds een aantal jaren de Milieudienst Rijnmond DCMR en het Lentiz Life College gevestigd. Op de grond die nog vrij is kunnen, behalve kantoren, ook 3.000 tot 3.500 woningen worden gebouwd.

In 2019 zal de Ontwikkelcombinatie Schieveste de plannen verder uitwerken. De gemeente start in het eerste kwartaal van 2019 met een participatietraject voor het informeren van de de stad over de mogelijkheden van Schieveste. Of de ontwikkelcombinatie een haalbaar plan kan bieden blijkt dan in november 2019. De gemeente en de Ontwikkelcombinatie willen binnen twee jaar na ondertekening van de overeenkomst de eerste gronduitgifte op Schieveste sluiten.

Foto's

Reageer op dit artikel