nieuws

WDP haalt geld binnen voor projecten in Roemenië

Projectontwikkeling

Logistieke bouwer WDP en de Europese Investeringsbank gaan samen projecten realiseren in Roemenië.

WDP haalt geld binnen voor projecten in Roemenië
WDP Logistics Park Cluj-Napoca in Roemenië

Ze hebben een nieuw financieringspakket van 150 miljoen euro afgesloten, ter financiering van de voorverhuurde nieuwbouwprojecten in de convergentieregio’s van de EU in Roemenië. In 2010 werkten WDP en EIB ook al samen.

Het zijn termijnleningen die zullen worden opgenomen voor projecten uit 2018 als de toekomstige  projecten in de convergentieregio’s van de EU in Roemenië.  De nieuwe warehouses sites zullen worden verhuurd op basis van langetermijn huurcontracten,  om zo nieuwe logistieke en lichtindustriële activiteiten op te zetten langs een van de vijf  belangrijke nationale corridors (zoals omschreven in het General Transport Master Plan of  Romania). Het gaat hier om moderne warehouse infrastructuur die zal worden ontwikkeld met oog voor duurzaamheid. De nieuwe infrastructuur zal de verdere diversificatie van de  Roemeense economie ondersteunen en de creatie van werkgelegenheid promoten door de  ontwikkeling van bijkomende logistieke opslagruimtes en een hedendaagse supply chain,  hetgeen zal leiden tot een verhoogde productiviteit in zowel groothandel als retail.

Convergentiedoelstelling

De convergentiedoelstelling richt zich op het stimuleren van groeibevorderende omstandigheden om de minst ontwikkelde lidstaten en regio’s hun achterstand te laten inlopen.  Het is onderdeel van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Binnen de EU-27 kwamen 84 regio’s in zeventien lidstaten voor deze doelstelling in aanmerking voor de komende beleidsperiode (2007-2013). Zij hebben allen een brp (bruto regionaal product) per inwoner dat lager ligt dan 75 procent van het gemiddelde van de EU. Voor de convergentiedoelstelling is voor deze periode een totaalbedrag van 283 miljard euro uitgetrokken, ongeveer 82 procent van de beschikbare middelen voor het cohesiebeleid en zo’n 36 procent van de totale Europese begroting. Ook in de voorgaande beleidsperioden ging de (financiële) aandacht vooral uit naar het terugdringen van economische verschillen tussen landen en regio’s.

 

 

Reageer op dit artikel