nieuws

Utrecht schrapt miljoenen potentiële kantoormeters

Projectontwikkeling

De provincie Utrecht gaat 3 miljoen m2 aan nieuwbouwmogelijkheden voor zelfstandige kantoren schrappen, een reductie van 87 procent van de zogenaamde plancapaciteit. Provinciale Staten zijn in overgrote meerderheid maandagavond akkoord akkoord gegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten.  

Utrecht schrapt miljoenen potentiële kantoormeters
Utrecht blijft een toplocatie voor kantoren.

Alleen het SGP stemde maandag tegen het plan. De maatregel moet leegstand van kantoren tegengaan, zonder dat Utrecht inboet als toplocatie voor bedrijven en instellingen.

De provincie Utrecht heeft een structurele overcapaciteit aan kantoorruimte, waardoor zelfs met de economische groei van dit moment te veel kantoorruimte leeg staat. Toch bieden de gemeenten in hun bestemmingsplannen nog steeds te veel ruimte voor het bouwen van nieuwe kantoren. ‘Met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Kantoren stemt de provincie de nieuwbouw af op de behoefte in de hele regio’, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Het plan heeft betrekking op locaties binnen tien Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist. De overige gemeenten in Utrecht hebben geen overcapaciteit voor nieuwbouw van zelfstandige kantoren.

‘Ook gemeenten ervaren leegstand van kantoren als een probleem’, aldus  Maasdam. ‘Maar tegelijk houden ze op te veel locaties de mogelijkheid open om nieuwe kantoren te bouwen.  Daarom moet de provincie zorgen voor afstemming op de behoefte. Reductie helpt alleen als het door meerdere gemeenten gebeurt. Dat vereist provinciale regie.’

Overcapaciteit

Over de Utrechtse kantorenmarkt wordt al gesproken sinds 2011, toen de provincie een eerste onderzoek liet uitvoeren. In 2014 stelden Provinciale Staten de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vast, bedoeld om nieuwe bestemmingen te vinden voor leegstaande kantoren en de planologische overcapaciteit te verminderen. Twee jaar later volgde de Thematische Structuurvisie Kantoren. Daarin kondigden Provinciale Staten al dat de nieuwbouwmogelijkheden zouden worden teruggebracht door middel van een inpassingsplan.

‘Uitgangspunt is dat we in Utrecht alleen nieuwe kantoren bouwen waaraan behoefte is en waar dit niet leidt tot meer leegstand’, aldus gedeputeerde Maasdam.

Reageer op dit artikel