nieuws

PingProperties legt basis herontwikkeling Enka/AkzoNobel-terrein

Projectontwikkeling

PingProperties heeft de onderhandelingen afgerond met verschillende partijen voor de grootschalige binnenstedelijke gebieds(her)ontwikkeling van het voormalig Enka/AkzoNobel-terrein in Arnhem.

PingProperties legt basis herontwikkeling Enka/AkzoNobel-terrein

Het terrein waarop AkzoNobel is gehuisvest, zal door PingProperties de komende jaren worden getransformeerd tot multifunctioneel gebied. De start van de gebiedstransformatie zal in januari 2019 beginnen en is naar verwachting medio 2021 gereed.

Bij de door PingProperties gesloten overeenkomst zijn bestaande huurders betrokken en nieuwkomer onderwijsinstelling Rijn IJssel. De overeenkomst omvat verschuivingen van bestaande gebruikers en huisvesten van nieuwe gebruikers, in combinatie met herontwikkeling, renovatie en uitbreiding van bestaande bouw.

Voor Rijn IJssel wordt een duurzame schoolcampus gerealiseerd. De plannen omvatten de herontwikkeling van 20.000 m2 en toevoeging van 6.500 m2. Rijn IJssel voegt op deze campus de afdelingen Creatieve Industrie, Techniek en ICT, en haar centrale staffuncties samen. Daarmee vormt de locatie het nieuwe hoofdkantoor van de onderwijsinstelling.

De omvang van de overeenkomst met Rijn IJssel betreft een combinatie van koop en 30 jaar huur. Rijn IJssel is met 24 vestigingen het ROC voor Arnhem, Wageningen en omstreken. Op deze locaties bieden zij meer dan 150 Mbo-opleidingen aan.

Voor huurder AkzoNobel vormt de bovenstaande overeenkomst continuering van haar beleid ten aanzien van de locatie. Eerder verplaatste AkzoNobel haar hoofdkantoor naar de Zuidas in Amsterdam. AkzoNobel maakt ruimte voor Rijn IJssel, maar blijft nog langjarig huren in de markante kantoortoren.

Het voormalige Akzo-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is sinds 2012 eigendom van PingProperties. Het terrein beslaat 13,1 hectare met 70.000 m2 kantoor- en laboratoriumgebouwen en circa 700 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied met de huurders zuiver een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties 5 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Door de komst van Rijn IJssel wordt nu ook de onderwijsfunctie toegevoegd. Hierdoor ontstaat in de toekomst een gebied waar wonen, werken en onderwijs hun plek gaan krijgen.

Reageer op dit artikel