nieuws

‘Vergrijzing biedt kansen voor wijkwinkelcentra’

Projectontwikkeling

Wijkwinkelcentra kunnen veel langer mee wanneer aanbod en inrichting worden afgestemd op de behoeften van ouderen.

‘Vergrijzing biedt kansen voor wijkwinkelcentra’
Winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. Foto: Bureau Stedelijke Planning

Dat betogen Vinoo Khandekar en Gijs Foeken van Bureau Stedelijke Planning. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en blijven dus langer hun eigen boodschappen en andere aankopen doen. Ze hebben meer tijd, wat in potentie bijdraagt aan een hogere bezoekfrequentie. Ook kennen 65-plussers een hoge mate van loyaliteit. Door de relatieve welvaart onder de ‘nieuwe ouderen’ hebben 65-plussers tevens een grote bestedingskracht.

Veel Nederlandse wijkwinkelcentra zijn gerealiseerd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Daarmee zijn ze inmiddels gedateerd. Ze bevinden zich aan het einde van hun levenscyclus en zijn vaak toe aan herijking. Een deel van deze centra is inmiddels gerevitaliseerd, maar een groot aantal andere wijkwinkelcentra wacht nog op een dergelijke (her)ontwikkeling. Dit is volgens Bureau Stedelijke Planning het moment om de kansen die vergrijzing biedt, te benutten.

Zie ook de oktober-editie van Vastgoedmarkt, die 19 oktober verschijnt.

Reageer op dit artikel