nieuws

Op deze locaties wil Den Haag nieuwe kantoren

Projectontwikkeling

Den Haag wil een planvoorraad van 200.000 m2 bvo aan nieuwe kantoren opbouwen. Daarvan moet vóór 2025 al 130.000 m2 aan nieuwe kantoren zijn gerealiseerd. Zo wil Den Haag een megakantoor van 50.000 m2 op de Binckhorst.

Op deze locaties wil Den Haag nieuwe kantoren
kantoren in Beatrixkwartier beeld Provast

Dat schrijft het Haagse stadsbestuur in de op 18 oktober gepubliceerde nota Kantorenstrategie Den Haag 2018-2025 (zie bijlage). De planvoorraad is bestemd voor nieuwbouw bij de intercitystations HS, Centraal en Laan van NOI. Een groot deel van de kantorenbehoefte voorziet Den Haag ook op de Binckhorst. In mindere mate zoekt Den Haag naar kantoren op locaties bij internationale instellingen en voor havengebonden activiteiten in Scheveningen-Haven. De gewenste kantoren liggen deels op dezelfde locaties waar Den Haag graag nieuwe woningen in wolkenkrabbers ziet.

Frictieleegstand in 2025

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad gevraagd met de nota in te stemmen. Nieuwbouw is nodig omdat steeds meer schaarste ontstaat, schrijft het gemeentecollege. ‘De leegstand in Den Haag is het afgelopen jaar gedaald van 14 naar 8 procent van de voorraad. Zo heeft de Rijksoverheid eind 2017 voor ruim 70.000 m2 aangehuurd en gekocht. Er zijn signalen dat dit nog maar het begin is. In 2025 ontstaat volgens een recente raming een kwantitatief evenwicht met een gemiddelde frictieleegstand van 5 procent. Er is echter nu al sprake van kwalitatieve tekorten. Dat geldt ook voor kantoorverzamelgebouwen.’ Met het oog hierop wordt het stimuleringsbeleid voor de transformatie van kantoren gestopt.

NS-kavel HS

De aard van de vraag is wel veranderd; grote single-tenant-kantoren zijn uit, want onder invloed van de nieuwe economie is behoefte aan ruimte voor kleine bedrijven, start-ups en doorgroeiende bedrijven. De huidige harde Haagse planvoorraad bestaat uit 55.000 m2, waarbij een kantoorkavel van 20.000 m2 op een NS-kavel naast station Hollands Spoor de grootste is. De zachte planvoorraad omvat 15.000 m2. Den Haag wil ‘per direct’ een extra planvoorraad van 130.000 m2 zoeken, zodat op korte termijn de ontwikkeling kan beginnen.

KPN-kavel Beatrixkwartier

In het overzicht van zoeklocaties mikt de hofstad niettemin op een grootschalige kantoorgebruiker; op de Binckhorst wil Den Haag een locatie reserveren voor een megakantoor van 50.000 m2. Rondom het centraal station zoekt de stad locaties voor in totaal 50.000 m2, zoals bij de Utrechtse Baan, Bezuidenhoutseweg, Prins Bernhard Viaduct, de (te slopen) Conservatoriumlocatie, de fietsenflatlocatie naast CS en de KPN-kavel in het Beatrixkwartier. Rond station Laan van NOI is het gemeentecollege op zoek naar ruimte voor 40.000 m2 aan kantoren. Internationale instellingen wil de hofstad faciliteren met 30.000 m2 extra kantoorruimte.

Creatieve ruimte Binckhorst

De grootste kantorenbehoefte ziet het stadsbestuur echter ontstaan in het creatieve milieu, dat onder meer is voorzien op de Binckhorst. Tot 2025 ontstaat volgens Den Haag een tekort van 116.600 m2 aan creatieve kantoorruimte, gezien de beschikbare voorraad van 171.700 m2 en de geschatte benodigde voorraad van 288.300 m2. Op binnenstedelijke centrumlocaties is een extra voorraad nodig van 32.300 m2, de som van de benodigde voorraad (1,027 miljoen vierkante meter) en de beschikbare voorraad (994.500 m2). In de Internationale Zone wordt een tekort verwacht van bijna 30.000 m2. Daartegenover verwacht Den Haag een overschot van 11.700 m2 aan kantoorruimte op snelweglocaties.

De roep om kantorennieuwbouw op centrale, goed ontsloten (ov-)locaties wordt steeds luider. De behoefte aan nieuwbouw wordt het hoogst ingeschat in Amsterdam, waar de bulk van de Brexit-kantorenvraag zal landen. Wie inzicht wil in de Amsterdamse nieuwbouwvraag, kan 13 november terecht op de kantoren-ontbijtsessie in het JLL-kantoor in het Atrium op de Zuidas. Sprekers zijn onder andere Eduard Schaepman en René Buck.

Reageer op dit artikel