nieuws

‘Wallen-project leidde niet tot doorbraak’

Projectontwikkeling

‘Wallen-project leidde niet tot doorbraak’

Hoewel met het project om de Amsterdamse Wallen op te schonen successen zijn behaald, heeft het niet geleid tot de doorbraak in de aanpak van de criminaliteit.

Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ook kwam de gewenste economische ontwikkeling onvoldoende tot stand.

Met het zogeheten Project 1012, vernoemd naar de postcode van de roemruchte hoerenbuurt, strijdt de gemeente sinds 2007 tegen misstanden als mensenhandel, uitbuiting, vastgoedspeculatie en witwassen. De gemeente kocht op grote schaal panden op in de hoerenbuurt en dat liep in de papieren.

Volgens de Rekenkamer lijkt het er weliswaar op dat Amsterdam raamprostitutie beter beheersbaar heeft gemaakt, maar zijn de criminele activiteiten van karakter veranderd en heimelijker geworden.

‘Ook is het onze indruk dat mensenhandel nog regelmatig voorkomt in de Amsterdamse raamprostitutie’, staat in het rapport. ‘Het sluiten van de ramen heeft daarbij een negatief effect gehad op de positie van sekswerkers.”

De Rekenkamer meent verder dat ondanks verbeteringen in de openbare ruimte en stijgende vastgoedprijzen de buurt er niet beter op is geworden. ‘De gemeente heeft geen grip weten te krijgen op de economische ontwikkeling. Er is dan ook veel onvrede over de ontstane situatie.’

Het ontbrak de gemeente aan de mogelijkheden om de grote ambities voor het 1012-gebied waar te maken, staat verder in het rapport. ‘Met meer passende instrumenten en middelen had de gemeente daadkrachtiger kunnen opereren.’

De Rekenkamer adviseert het stadsbestuur onder meer te zorgen voor meer draagvlak, het beter in beeld brengen en bestrijden van criminaliteit en te zorgen voor een daadkrachtige organisatie. Het college van burgemeester en wethouders neemt deze aanbevelingen over.

Reageer op dit artikel