nieuws

Zuid-Holland: geen woningbouw in groen

Projectontwikkeling

Zuid-Holland: geen woningbouw in groen
Zuidplaspolder Zuid-Holland

Het provinciebestuur en gemeenten in Zuid-Holland zijn het oneens met minister Ollongren die opriep om ‘desnoods’ woningen in het groen te bouwen.

Dat schrijven de provincie en gemeenten Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Dordrecht, Delft, Rijswijk en Schiedam in een ingezonden brief aan Cobouw. Deze partijen vormen samen de Verstedelijkingsalliantie. De provincie en steden noemen woningbouw in het groen ‘volstrekt onnodig’. Zij zijn ervan overtuigd dat nieuwe locaties in Zuid-Holland juist niet gezocht moeten worden in de polder en het weiland rond de stad. ‘

‘Omdat het niet nodig is en er veel betere alternatieven zijn. En omdat we zuinig willen omspringen met ons schaarse groen.’ Zelf ziet de alliantie kansen om in twintig jaar tijd 170.000 woningen te bouwen nabij de spoorlijn Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, het openbaar vervoersysteem in Zoetermeer en bij economische toplocaties.

‘Uitwijken naar het groen vinden wij te makkelijk’, schrijven ze. ‘Ons plan getuigt van lef om in pakweg twintig jaar tijd 170.000 woningen te bouwen in bestaand stedelijk gebied, met de nodige infrastructurele investeringen en ingrepen. Wij hebben overeenstemming in onze Alliantie dat het daar moet gebeuren en zijn ervan overtuigd dat dit ook kan. Wel hebben wij hiervoor de betrokkenheid en hulp van het Rijk nodig.’

Marktpartijen zijn het weer niet eens met de overheden. Volgens hen is binnenstedelijke ontwikkeling te kostbaar en duurt het te lang. Bouwen aan de randen van de stad en op bepaalde uitleglocaties is de enige manier om de komende jaren aan de grote woningvraag te voldoen.

Reageer op dit artikel