nieuws

RICS-conferentie over toekomst stad

Projectontwikkeling

RICS-conferentie over toekomst stad
logo RICS

Hoe kunnen vastgoedprofessionals de gebouwde omgeving creëren die de samenleving nodig heeft, is de kernvraag van een RICS-conferentie in Londen.

De topconferentie voor vastgoedprofessionals uit de hele wereld organiseert RICS op 23 en 24 april in Londen. De grote thema’s die de leiders van de mondiale vastgoedwereld aanroeren zijn urbanisatie, innovatie en civilisatie. Centraal staat het effect van de digitalisering van businessmodellen en de gevolgen daarvan voor steden en omliggende regio’s. RICS verwacht 1.000 deelnemers uit de hele wereld, waaronder tientallen uit Nederland.

De industriële en commerciële ecosystemen van steden zullen veranderen door de ‘Vierde Industriële Revolutie’, die geautomatiseerde besluitvormingsprocessen introduceert. Dit zet complete bedrijfstakken op zijn kop, wat direct effect heeft op de steden. Onderzocht wordt hoe nieuwe economische modellen steden kunnen helpen om te gaan met de toenemende druk op ruimte, hulpbronnen en vitale diensten.

Wereldwijd worden steden gezien als economische groeimachines en als centra van politieke en culturele invloed. Besproken wordt hoe wereldsteden een gemeenschappelijk pad naar de toekomst kunnen creëren. Met de opkomst van ‘smart open source cities’ rijst de vraag hoe burgers en bedrijven in deze steden kunnen profiteren van initiatieven waarbij zij kunnen participeren of samenwerken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en beheer.

Het succes van steden is steeds meer afhankelijk van hun wereldwijde verbondenheid. Dat geldt ook voor kleinere steden. De globalisering dwingt hen tot samenwerking. Hoe kunnen zij succes  boeken door netwerkbenadering van infrastructuur, technologie en bestuur. Leden van het RICS Investment Risk Forum bespreken de huidige situatie op de investeringsmarkten, de gevolgen voor de steden en de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Reageer op dit artikel