nieuws

Minder middeldure huur en koop in Amsterdam

Projectontwikkeling

Minder middeldure huur en koop in Amsterdam
Nieuwbouw in centrumgebied Sloterdijk Amsterdam

In Amsterdam is tussen 2015 en 2017 het aandeel gereguleerde huurwoningen en het segment betaalbare koop geslonken. Daarnaast is ook het segment middeldure woningen afgenomen en het dure segment hard gegroeid.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam dat op 22 februari voor de twaalfde keer is uitgevoerd. Het aantal huishoudens met een laag inkomen in 2017 gedaald naar 48,5 procent van het totaal. In 2015 was dat 51,4 procent. Amsterdam telde eind 2017 bijna 428.000 woningen. Het aandeel sociale huur en sociale koop is in die periode gedaald van 61,3 naar 55 procent. Het aandeel middeldure huur en koop is gedaald van 17,4 naar 15,6 procent. Het percentage dure koop en huur is hard gegroeid van 21,4 naar 29,2 procent, blijkt uit het rapport.

De gemiddelde huurprijs in Amsterdam bedraagt 631 euro in 2017 tegen ongeveer 570 euro in 2015. Tien jaar eerder in 2007 lag de gemiddelde huurprijs nog op 400 euro. De verschillen in 2017 zijn groot: huurders van corporatiewoningen betalen gemiddeld 532 euro per maand, aan particuliere beleggers betalen ze 823 euro, in de vrijesector ligt de gemiddelde huurprijs op 1.160 euro. Hoewel de huren zijn gestegen, bleef de gemiddelde huurquote (na aftrek huurtoeslag) stabiel op 28,3 procent. Oorzaak zijn de gestegen huishoudensinkomens tussen 2015 en 2017.

In 2017 was weliswaar bijna 53 procent van de woningvoorraad een gereguleerde huurwoning is, maar slechts 40 procent is hiervan toekomstbestendig, stelt SP-wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen). ‘Dit zijn namelijk de sociale huurwoningen van woningcorporaties waarover afspraken zijn gemaakt met de corporaties. De overige 13 procent zijn gereguleerde huurwoningen van particulieren die niet beschermd zijn tegen prijsstijgingen.’

Ivens spreek van een groot tekort aan middeldure huurwoningen. ‘Amsterdam heeft in 2017 al besloten jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bij te bouwen en heeft goede afspraken gemaakt met de corporaties.’ Het aandeel middeldure huurwoningen (tussen 710,68 en 971 euro) wordt volgens de wethouder maar langzaam groter. Dit komt doordat woningen die geliberaliseerd worden, vaak doorschieten naar het dure segment. Ivens mikt conform het 40-40-20-beleid op meer sociale en middeldure huur en koop.

De Amsterdamse corporaties zien het aantal sociale huurwoningen weer groeien de komende jaren, blijkt uit de woorden van AFWC-directeur Egbert de Vries: ‘Er is meer ruimte voor nieuwbouw van sociale huur, 40 procent op elke nieuwbouwlocatie. De corporaties hebben ook de verkoop van sociale huurwoningen naar beneden bijgesteld, naar minder dan 1.000 in 2017. Dat heeft wel negatief effect op het aanbod van betaalbare koopwoningen. Daarom ijveren wij ook voor meer nieuwbouw voor middeninkomens.’

Reageer op dit artikel