nieuws

Vertraging bouwprojecten door personeelstekorten

Projectontwikkeling

Vertraging bouwprojecten door personeelstekorten

Projectontwikkelaars moeten rekening houden met bouwvertraging van hun projecten. Met name in 2018 en 2019 lopen bouwbedrijven aan tegen forse personeelstekorten.

Dit blijkt uit de studie Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Tussen 2018 en 2022 zijn 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de uitvoerende bouw. Het aantal leerlingen in de bouwopleidingen kan in die periode echter slechts voorzien in 45 procent van dat aantal.

Personeelsschaarste is nu het sleutelwoord op de bouwarbeidsmarkt. Tijdens de crisis zijn 75.000 banen in de bouw verloren gegaan, waarvan 60.000 in de uitvoerende bouw. Een belangrijk deel van het verlies aan banen is door natuurlijke in- en uitstroom opgevangen. De uitstroom vanwege pensioen en arbeidsongeschiktheid bedroeg ongeveer 60.000 personen. Hier stond een instroom van jonge mensen met 35.000 tegenover.

Dit verschil tussen ‘natuurlijke’ in- en uitstroom verklaart 40 procent van het werkgelegenheidsverlies tijdens de crisis. Voor de periode 2018-2022 wordt rekening gehouden met een benodigde extra arbeidscapaciteit van ruim 20.000 arbeidsjaren en een vervangingsvraag van 35.000 arbeidsjaren in de uitvoerende bouw. De extra arbeidsvraag speelt vooral in de komende twee jaar.

Opdrachtgevers zullen te maken krijgen met vertraging en uitstel. Bouwend Nederland stelt dat bepaalde leden daar nu al mee te maken hebben. De instroom vanuit de opleidingen komt slechts geleidelijk op gang, stelt het EIB. Het zal ook niet eenvoudig zijn om de vraag op korte termijn op te vangen door de inzet van werklozen, buitenlandse arbeidskrachten en het (per saldo) losweken van mensen uit andere sectoren. Op middellange termijn vanaf 2020 vlakt de groei van de benodigde arbeidscapaciteit af, terwijl de instroom vanuit de opleidingen dan pas goed op gang komt.

Reageer op dit artikel